null Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Uudellamaalla maaliskuussa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 116 025 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 248 ja lomautettuja 25 777. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 21 794 (23,1 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 13,2 %, joka on 2,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 3 807 henkilöä enemmän kuin edelliskuussa. Maaliskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 33 enemmän. Työttömien työnhakijoiden kasvu maaliskuussa johtui lähes kokonaan lomautettujen määrän kasvusta (3 774, 17,1 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 12 335, mikä on 1 600 (14,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 39 923, mikä on 13 250 (73,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 21 211, mikä on 4 658 (28,1 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon maaliskuussa 24 366 eli 666 (2,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 116 025, kasvua edelliskuusta 3 807 henkilöä
  • Kasvun taustalla lomautusten kasvu (lisäys 3 774 henkilöä, 17,1 %)
  • Työttömistä työnhakijoista työttömiä 90 248 ja lomautettuja 25 777
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkuu, varsinkin nuorten osalla kasvu erittäin kovaa

Lue Uudenmaan maaliskuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu maaliskuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.