null Marraskuun työllisyyskatsaus: Uudenmaan työllisyystilanne muuttunut vain vähän edelliskuusta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli marraskuun lopussa yhteensä 107 867 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 84 898 ja lomautettuja 22 969. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 40 832 (60,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 12,4 %, joka on 4,6 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 1 001 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Marraskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 214 (-0,3 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 787 (-3,3 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 10 635, mikä on 4 920 (86,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 31 138, mikä on 9 274 (42,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 marraskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 900, mikä on 7 170 (61,1 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon marraskuussa 18 291 eli 5 966 (-24,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 107 867
  • Työttömiä työnhakijoita 40 832 (60,9 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 22 969
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna
  • Työttömyys lisääntynyt eniten palvelualoilla, nuorilla ja naisilla
  • Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkanut kiihtymistään

Lue Uudenmaan lokakuun 2020 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta:

Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu lokakuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta: