null Ohjaamo tuli. Nyt tehdään!
  • Takuuta toteuttamassa -loppuseminaari
  • Pääkaupunkiseudun suurien kuntien nuorten neuvontapalvelut saman katon alle

Pääkaupunkiseudun Ohjaamo -hankkeen seminaaritilaisuus pidettiin 24.5.2015 Wanhassa Satamassa Helsingin Katajanokalla.

Tilaisuus oli päättäjien ja toteuttajien keväinen tapaaminen, joka jatkui Ohjaamo -laivaseminaarilla ja opintomatkalla Ruotsiin. Seminaarin ja opintomatkan tavoitteina oli pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden verkostoituminen sekä hakea inspiraatiota Ruotsissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä.

Iltapäiväseminaarin avaus ja Kaks Marjaa
Salin täyteen vetäneen seminaarin alkupuheenvuoron piti Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Hän korosti Ohjaamon tuomaa merkittävää rajat ylittävää yhteistyötä. "Kun Nuorisotakuu astui voimaan 2013, niin samaan aikaan työttömien lukumäärä on kasvanut koko maassa. Koko takuun ajan nuorisotyöttömyys on ollut haastava. Tavoite ei ole toteutunut", Nenonen muistutti.

Vantaalla on toteutettu useita eri toimintamalleja joilla on saatu työttömyyttä hidastettua. Ohjaamo -hankkeen tavoitteena on löytää myös ne nuoret jotka ovat jääneet aiemmin pois palveluiden parista. "Tarvitaan uudenlaista ennakkoluulottomuutta ja yhteistyötä. Innovatiiviset ratkaisut löytyvät aina yhteistyöllä", Nenonen korosti.

Myös nuorten ääni kajautettiin rytmikkäästi seminaarin alkuun, kun joensuulainen räppiryhmä Kaks Marjaa nousi lavalle. Kahdesta laulajasta ja yhdestä äänimiehestä koostuva ryhmä esitti kaksi ihmisläheistä ja itsestään välittämisestä kertovaa kappaletta. Ryhmän vetäjä, Miikka, kertoi oman tarinansa Ohjaamo -hankkeen nuorena, jolle hanke antoi suunnan ja mahdollisuuden tulevaisuuteen. "Ihminen on ihmisen kanssa, maanläheistä vuorovaikutusta ja innovatiivista toimintaa", Miikka nosti esiin tärkeinä pitämiään havaintoja Joensuun Ohjaamo -hankkeesta. Miikka löysi Ohjaamon kautta myös opiskelupaikan ja saa myynnin ammattitutkintonsa kesäkuussa suoritettua loppuun. Miikalla on myös 3-vuotias lapsi ja hän on mukana osuuskuntayrittämisessä.

Takuuta toteuttamassa -selvityshanke
Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja Heidi Nygren kertoi viime kesänä alkaneesta ESR-rahoitteisesta ja Vantaan kaupungin koordinoimasta "Takuuta toteuttamassa" -selvityshankkeesta. Hankkeessa selvitettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan erityispiirteet ja kullekin kaupungille ominaiset haasteet, jotka on syytä huomioida tulevassa Ohjaamo-mallissa. Nygren totesi, että nuorisotakuun toimintakenttä pääkaupunkiseudulla on laaja ja pirstaleinen. "Palveluita on olemassa, mutta nuoret eivät löydä niitä", Nygren kertoi. "Tulevilla Ohjaamoilla on yhteiset tavoitteet ja arvot, mutta haasteena on vielä Ohjaamon johtaminen ja yhteistyöstä sopiminen, ja kuinka tavoittaa kohderyhmät sekä miten markkinoida", Nygren listasi. Lopuksi Nygren tiivisti puheensa: "Nuori on ykkönen – Taivas kattona, Palvelu olen minä – Tulos ratkaisee, Byrokratia pois – Mainetekoja".

Nuori yrittäjä ja kokenut työnantaja
Seminaarissa puheenvuoron käytti myös nuori 17-vuotias lukiolainen yrittäjä Katariina Järvinen. Järvinen kertoi kokemuksistaan yrittäjänä ripsienpidennysalalla, ja kannusti nuoria rohkeasti yrittämään. "Yrittäjänä onnistuu, mikäli on intoa omaan työhönsä, kannustavia ihmisiä ympärillä ja halu menestyä", Järvinen rohkaisi. Järvinen esitti toiveen, että lukioihin ja ammattikouluihin tuotaisiin enemmän tietoa yrittämisestä ja yrityksen perustamisesta. "Yrittäjyyskursseja tulisi lisätä sekä antaa nuorille positiivista kannustamista yrittäjyyteen", Järvinen toivoi.

Työnantajan puheenvuorossa toimitusjohtaja ja pääkaupunkiseudun yrittäjien puheenjohtaja Carita Orlando kertoi työelämän muutoksesta ja kiihtyvästä maailman menosta. "Yksinyrittäjyys tulee lisääntymään. Tulevaisuudessa on osaamisen myyjiä ja osaamisen ostajia", Orlando havainnoi. Orlando kertoi myös mitä työantaja odottaa Ohjaamo -hankkeelta: "Tällä hetkellä työntekijän työllistämiseen on yllättävän paljon byrokratiaa", Orlando huomautti ja jatkoi toiveella, että Ohjaamosta työnantaja saisi yhden yhteyshenkilön, jonka kautta saisi helposti tarvitsemaansa tietoa. "Työnantaja antaa nuorelle työpaikan sekä vastaa työhyvinvoinnista. Nuoren saamien kokemusten tulisi olla hyviä ja kannustavia ja työnantajan tulisi antaa reilua palautetta", Orlando pohti puheessaan työantajan vastuuta. 

Pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden tilannekatsaus

Ohjaamo Espoo/Omnia projektipäällikön Pekka Räsäsen  mukaan Ohjaamo Espoon tavoitteena on tavoittaa erityisesti tutkintoa vailla ja TE-toimiston ulkopuolella olevat nuoret. "Tavoitteena on myös huolehtia yliedustettuna olevat nuoret työttömien joukosta", Räsänen täsmentää. Ohjaamo Espoon tavoite on ohjata eteenpäin 3200 nuorta. Räsäsen mukaan hankkeen painopisteet ovat hallintokunnat ja eri organisaatioiden ylittävät yhteiset toimintamallit, yhteiskuntavastuu, yhteistyö elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa sekä verkostoyhteistyö. Tavoitteena on myös saada osaavat ihmiset, yrittäjät ja yritykset juurtumaan Espooseen. Ohjaamon tilat tulevat Espoon keskukseen.

Ohjaamo Helsingin projektipäällikkö Sirkku Reponen kertoi remonttivaiheessa olevasta Kampin tilasta. Reponen jatkoi, että Helsingissä nuoret osallistuvat palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. "Tavoitteena on löytää ne palvelukohdat jotka eivät toimi", Reponen täsmensi. Helsingin budjetti on isoin, ja tavoitteena on ohjata eteenpäin 4500 nuorta. Ohjaamo -mallista tulee Helsinkiin vakinainen, mikäli Ohjaamo -hanke onnistuu hyvin. Ohjaamon henkilökunta koostuu useista asiantuntijoista, opoista, sosiaalityöntekijöistä, terveydenhoitajista ja TE-toimiston asiantuntijoista.

Ohjaamo Vantaan terveiset kertoi projektipäällikkö Katja Rajaniemi. Rajaniemi iloitsi jo kohta avattavasta valoisasta Tikkurilan Ohjaamo -tilasta, joka sijaitsee osoitteessa Ratatie 7, aivan Tikkurilan juna-aseman ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Rajaniemi kertoi, että Vantaa yrittää tavoittaa 1900 nuorta, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella.  Ohjaamo-toiminnassa korostuu erityisesti verkostoyhteistyö, ja Ohjaamo on ottanut nuoret mukaan rekrytoimaan henkilökuntaa. Tarkoituksena on myös tarjota nuorille töitä mahdollisuuksien mukaan. "Nuorille perustetaan nuorten kehittämisverkosto ja Ohjaamo tulee tarjoamaan myös tietoa siitä, mitä tukea nuori on oikeutettu hakemaan. Ohjaamossa tiivistetään myös yhteistyötä TE-toimiston kanssa", Rajaniemi jatkoi. Ohjaamosta on tarkoitus luoda pysyvä malli Vantaalle.  Ohjaamon ovet aukeavat nuorille 15.6. alkaen ja toimipiste on auki kesäaikana klo 12–17. Avajaiset kutsuvieraille pidetään 12.6.2015.

Ohjaamot valtakunnallisesti
Kohtaamo-hankkeen projektipäällikkö Katariina Soanjärvi toi seminaariin valtakunnallisen katsauksen Ohjaamoista. Valtakunnallista ESR-rahoitusta Ohjaamoiden perustamiseen on saanut 14 aluetta jotka on käynnistynyt maaliskuussa. Soanjärvi näki haasteena niiden nuorten osallistumisen Ohjaamoihin jotka ovat alueellisesti kauempana. Kohtaamon tehtävä on rakentaa ja kehittää yhdessä verkostojen kanssa Ohjaamoiden verkostoa. "Puhkutte intoa tehdä tätä työtä ja viedä asiaa eteenpäin", Soanjärvi kehui ja kannusti seminaariväkeä.

Iltapäiväseminaarin Wanhassa Satamassa päätti Nuoret luukulla -tutkimuksen tutkija Sanna Aaltonen. Aaltonen kertoi tutkimuksestaan esimerkein, kuinka palvelujärjestelmä ja siinä asioivat 18–29-vuotiaat nuoret kohtaavat toisensa. Aaltonen pohti puheenvuorossaan myös sitä, miten toimiva ja laadukas verkosto kannattaa rakentaa, miten asiakkaan prosessia johdetaan niin, että päästään tuloksiin ja millaista on laadukas ohjaus. Aaltonen muistutti myös asiakkuuksien monimuotoisuudesta sekä siitä, että nuoren verkostoon kuuluu muitakin kuin viranomaisia.

Nuoret luukulla - Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä -pdf

Ohjaamo -hanke: "Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, jonne nuoren on helppo tulla ja jonne hän ei tarvitse lähetettä miltään taholta. Ohjaamon toimintamalli rakentuu monialaista palvelua tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.  Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Tuki voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisiin taitoihin ja valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen."

Lisää Ohjaamo -hankkeesta voi lukea nuorisotakuu.fi -sivuilta:

Teksti: Tarja-Leena Helin/ Uudenmaan TE-toimisto/viestintä
Kuvat: Katriina Mäkelä/ Uudenmaan TE-toimisto/ viestintä