Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2016

Varsinais-Suomen TE-toimiston työllistämiseen käytettävissä olevat määrärahat ovat vuonna 2016 selvästi edellisiä vuosia niukemmat. Rahaa on käytettävissä jopa vähemmän kuin vuonna 2015. Tästä syystä palkkatuen käyttöä on rajattava huomattavasti tähän asti totuttua tiukemmin.

Määrärahojen käytössä huomioidaan valtakunnallinen, valtion budjetissa annettu linjaus siitä, että määrärahoja tulee suunnata palveluihin, joiden tuloksena useimmin työllistytään pidemmäksikin aikaa. Näin ollen suunnataan vuoden 2016 määrärahoja uuden yrittäjyyden tukemiseen (Starttiraha) ja yrityksiin työllistämiseen. Tavoitteena on pitää starttirahaa saaneiden ja yrityksiin työllistettyjen asiakkaiden määrät vuoden 2015 tasolla. Sen sijaan palkkatuella työllistäminen valtiolle, kuntiin ja yhdistyksiin yms. vähenee kuluvaan vuoteen verrattuna.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työllistämiseen. Tuen tarvetta harkittaessa arvioidaan, onko palkattavan henkilön osaamisessa ja tuottavuudessa puutteita, joita tuella on tarpeen kompensoida. Tuen kestoon vaikuttavat henkilön osaamisen taso ja laissa määritellyt enimmäisajat. Nyt arvioidaan tarvittavan tuen kestoakin aiempaa tiukemmin. Tarkempi keston arviointi koskee myös oppisopimuksiin myönnettävää palkkatukea. Tuen kestot pääosin lyhenevät aiempiin vuosiin verrattuna.

TE-toimisto suuntaa määrärahaa erityisesti ammattikoulutetuille nuorille (alle 30v.) ja pitkään työttömänä olleille asiakkaille koska he erityisesti tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymisessä. Nuorten ammattikoulutettujen työllistämiseen myönnettävää palkkatukea kohdennetaan yrityksiin työllistymiseen. Silloin ei tuen myöntämiseksi edellytetä pitkittynyttä työttömyyttä. Pitkään työttömänä olleiksi katsotaan mm. yli vuoden työttömänä olleet ja/tai työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää saaneet henkilöt.

Aikuisille ja ammattikouluttamattomille nuorille, joiden työttömyys ei ole pitkittynyt, tarjotaan ensisijaisesti muita TE-palveluja kuin palkkatukea.

Tulosta tiedote tästä:

Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2016 (pdf, 40 kt)

LISÄTIEDOT:

Pasi Ristilä
vastaava asiantuntija (starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746
pasi.ristila@te-toimisto.fi

Kjell Henrichson
johtaja
p. 0295 044 779
kjell.henrichson@te-toimisto.fi