Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2019

Työllistämisen ja yrittäjyyden tukemiseen käytettävissä oleva määräraha riitti hyvin vuonna 2018 ja palkkatuella työllistettyjen määrät nousivat Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen TE-toimisto arvioi starttirahan ja palkkatuen myöntämisen olevan mahdollista vuoden 2018 tasolla myös kuluvan vuoden aikana. TEM:n alueelle myöntämä määräraha supistuu vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018, mutta mahdollisuus työttömyysetuuden valtion osuuden käyttöön kuitenkin jatkuu vuonna 2019. Se turvaa merkittävästi tukimäärärahojen riittävyyttä.  

Valtion talousarviossa vuodelle 2019 voittoa tavoittelemattomille kolmannen sektorin toimijoille (yhdistyksiin, säätiöihin) ns. 100%:n työllistämiseen varattu työllistämiskiintiö kasvoi valtakunnallisesti 3000 henkilötyövuodesta 4000 henkilötyövuoteen. Varsinais-Suomen TE-toimisto on saamassa työ- ja elinkeinoministeriöltä hiukan isomman kiintiön kuin vuonna 2018 eli 292 henkilötyövuotta. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa TE-toimistoille jakamattoman kiintiön (500 htv) huhtikuun loppuun mennessä. 

Pääosin TE-toimisto suuntaa määrärahaa aiempien vuosien tapaan pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn, nuorille (alle 30v.) ja pitkään työttömänä olleille asiakkaille, koska erityisesti he tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymisessä.

Työllistämispalkkio on TE-toimiston myöntämä kiinteä 4000 euron kertapalkkio, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Työllistämispalkkiota kokeillaan ajalla 1.1.- 30.6.2019.

Tutustu tarkemmin työllistämispalkkioon

Lisätiedot:
Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija (starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746
pasi.ristila@te-toimisto.fi