Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuki 2017

Palkkatuki 2017

Vuoden 2017 painoalueita ovat avoimet työmarkkinat, nuoret ja rakennetyöttömät. Palkkatuen käyttöön tuli lainsäädännöllisiä ja valtion budjetin kautta tulleita muutoksia. Palkkatukea osarahoitetaan myös työttömyysturvalla (n. 700 euroa/kk). Palkkatuen enimmäiskesto 24/28 kk työttömänä olleilla lyhenee 24 kuukaudesta 12 kuukauteen.  Palkkatukimyönnön perusteeksi tulee aiemman tuottavuuden aleneman (jatkuu edelleen osatyökykyisten ja yli 60-vuotiaiden kohdalla) sijasta osaamisen puutteet. Alle vuoden työttömänä olleiden kohdalla (ei osatyökykyisten) pitää perustella pitkäaikaisen työttömyyden riski.  

Valtion tulo- ja menoarvio rajaa kolmannelle sektorille myönnettävää 100 % tuella työllistämistä TE-toimistokohtaisella henkilötyövuosikiintiöllä. Työ- ja elinkeinoministeriö on linjauksella asettanut työkokeilun ja palkkatukijakson aikana asiakkaan osaamisen kehittymistä tukevia toimintavelvoitteita. Lisäksi työtehtäviltä edellytetään työelämävastaavuutta.   

Laista (laki julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta) on poistettu työsopimuslain viittaukset (TE-toimiston tarkistus- ja arviointivelvoitteet). Palkkatuen enimmäismäärät alenivat  (valtion tulo- ja menoarvio 2017) 100 % tuessa 1800 euroon ja muissa 1400 euroon kuukaudessa. Velvoitetyötä lukuun ottamatta palkkatuetussa työssä ns. työssäoloehtoon luettava työaika alenee 75 %:iin. Vuorotteluvapaalle jäävän sijaisella ei ole enää palkkatukimahdollisuutta. Palkkatuen jatkuminen mahdollistuu tänä vuonna myös liikkeenluvutustilanteissa.  

Hämeen TE-toimisto kohdensi palkkatukea valtion tulo- ja menoarvion perusteiden, työ- ja elinkeinoministeriön asettamien tulostavoitteiden, käytettävissä olevien määrärahojen ja parantuneen työllisyystilanteen perusteella. Tänä vuonna palkkatukea suunnataan enemmän yrityksiin. Kuntiin ja yhdistyksiin ei enää myönnetä asiakkaan palkkatukea kokonaisuudessaan, vaan siitä jätetään osa avointen työmarkkinoiden tukijaksoon, mikä helpottaa pitempään työttömänä olleiden saamista takaisin työmarkkinoille. Yhdistykset ja kunnat voivat saada tietyin poikkeuksin palkkatukea max 6 kk. Palkkatuki jaksoa voidaan kuitenkin jatkaa asiakkaan palkkatukioikeuden rajoissa, mikäli palkkatuella työllistetty siirretään työskentekemään yrityksessä. Mallissa varsinaisena työnantajana jatkaa kunta/yhdistys ja työskentelypaikka siirtyy yritykseen. Mallissa on selkeä lakiperusteinen vastuunjako, jossa varsinainen työnantaja vastaa työnantajavelvoitteista ja yritys työn tekemiseen liittyvistä vastuista ja työnjohdosta. Lisäksi yritykseltä voidaan laskuttaa kohtuullinen kustannus hallinnollisista töistä.  

Lisätiedot: palkkatuet.hame@te-toimisto.fi  

>> Työ- ja elinkeinoministeriön linjaus

Edelleen sijoittaminen: TEM/259/00.03.05.02/2016 s. 59 - http://www.finlex.fi/data/normit/42910/TEM2579%20su%20Ohje.pdf )

Päivitetty: 27.10.2022