Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palvelumanageri-palvelu käynnistyi Varsinais-Suomessa 1.9.2019 alkaen

Varsinais-Suomessa on käynnistynyt uusi Palvelumanageri-palvelu. Palvelussa keskeistä on siihen osallistuvan asiakkaan saama henkilökohtainen ja rinnalla kulkeva tuki. Tähän tukeen kuuluvat muun muassa säännölliset tapaamiset kasvokkain, ohjaus erilaisten työllistymistä tukevien palvelujen käyttöön ja palvelumanagerin tuki palveluihin osallistumisen aikana. Palvelun tavoitteena on parantaa asiakkaan työllisyysedellytyksiä siten, että hän sijoittuu palvelun aikana työmarkkinoille tai siirtyy niitä lähemmäs. Palvelu on tarjolla koko Varsinais-Suomen alueella ja se toteutetaan ostopalveluna. Palvelun toteuttamisaika on 1.9.2019 - 31.12.2020.

Asiakas voi palvelumanagerin ohjauksen aikana osallistua monenlaisiin kuntien, Kelan tai TE-toimiston tarjoamiin palveluihin. Asiakkaita voidaan ohjata palvelumanagerille TE-toimiston, Kelan tai Varsinais-Suomen kunnallisten sosiaali-, terveys- ja työllistämispalvelujen kautta.

Kenelle palvelu sopii?  
 
Palveluun osallistumisen edellytyksenä on, että asiakas täyttää kaikki seuraavat ehdot.

  • Asiakkaan työllistymisen esteinä ovat alentuneeseen työkykyyn, matalaan koulutustasoon, mukautettuna suoritettuun ammatilliseen koulutukseen, puutteelliseen suomen kielen osaamiseen, elämänhallintaan, tms. liittyvät haasteet.
  • Asiakas tarvitsee todennäköisesti työllistymispolkunsa aikana useamman kuin yhden viranomaistahon tarjoamia palveluja.
  • Asiakas hyötyy intensiivisestä pitkäkestoisesta tuesta, joka on käytettävissä riippumatta siitä, minkä viranomaisen palvelussa/palveluissa on.
  • Asiakas on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistossa

Asiakkaalla käytössään valinnanvapautta

Asiakas voi valita omalla alueellaan tarjolla olevista palveluntuottajista itselleen sopivimman yhdessä palveluun ohjaavan tahon kanssa. Asuinalueestaan riippuen asiakas voi valita 2-3 eri vaihtoehdosta oman palvelumanagerinsa. Asiakas tekee valinnan tutustuen eri vaihtoehtoihin viranomaisen tukemana.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan palveluun voit perehtyä palveluun tarkemmin Varsinais-Suomen TE-toimiston verkkosivuilla

Palvelumanageri-palvelu

Lisätietoa palvelun sisällöstä antaa:
Minna Pekonniemi
minna.pekonniemi@te-toimisto.fi
p. 0295 044 720