null Tammikuun työllisyyskatsaus: Alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä laskussa Uudellamaalla

Uudellamaalla oli tammikuun lopussa yhteensä 84 135 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 79 023 ja lomautettuja 5 112. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 3 559 (-4,3 %) henkilöllä ja lomautettujen 4 845 (-48,7 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä laski 8 404 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 9,1 %. Koko maan vuosimuutos oli tammikuun lopussa -5,7 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 9,5 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,8 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 096, mikä on 1 381 (-16,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 15 617, mikä on 2 738 (-14,9 %) vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 716, mikä on 8 227 vähemmän kuin vuoden 2022 tammikuun lopussa (-19,6 %). Yli kaksi vuotta työttömänä olleita 21 417, vuosimuutoksen ollessa 1.2 % tammikuuhun 2022 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 19 004, mikä on 837 henkilöä (4,6 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon tammikuussa 33 911 mikä on -14,6 % (-5 798 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli -8,3 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita Uudellamaalla 84 135, laskua -9,1 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laskussa (-19,6 %), yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvanut (1,2 %) edellisvuoteen verrattuna.
  • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 5 798 viime vuoden tammikuuta vähemmän (vuosimuutos -14,6 %).

Työllisyyskatsaus ja Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuun seuranta ovat luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.

Päivitetty: 14.03.2023