null Tammikuun työllisyyskatsaus: Uudenmaan työllisyystilanne selvästi Suomen heikoin

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli tammikuun lopussa yhteensä 112 287 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 89 748 ja lomautettuja 22 539. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 40 262 (55,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 12,9 %, joka on 4,6 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 4 706 (-4,0 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Tammikuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 446 (-0,5 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 4 260 (-15,9 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 427, mikä on 6 525 (75,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 34 338, mikä on 11 795 (52,3 %) enemmän kuin vuoden 2020 tammikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 317, mikä on 7 386 (57,1 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon tammikuussa 24 413 eli 9 083 (-27,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 112 287
  • Työttömiä työnhakijoita 40 262 (55,9 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 22 539 (+659,4 %)
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt kolmanneksella vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkuu

Lue Uudenmaan tammikuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu tammikuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.