Ajankohtaiset

<< Takaisin

Uutisia

null TE-toimistojen työlupahakemusten käsittely muuttuu valtakunnalliseksi

Uudistus auttaa tasaamaan ruuhkahuippuja ja lisäämään käsittelyn yhdenvertaisuutta. Myös yhteystiedot muuttuvat valtakunnallisiksi. Muulla tavoin uudistus ei vaikuta asiakkaisiin.

TE-toimistoon tulevien työlupahakemusten käsittely muuttuu valtakunnalliseksi 15.9.2022. Tähän asti työlupahakemuksia on käsitelty alueellisesti Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköissä.

Jatkossa työlupahakemukset käsitellään ilman alueellisia toimivaltarajoja, kun tähän asti toimivalta on perustunut siihen, missä työnteko tapahtuu. Poikkeuksena on Ahvenanmaa, joka jatkossakin käsittelee oman alueensa hakemukset.

Hakemusten käsittely yhdenvertaistuu ja tasapuolistuu, kun toimintaa yhtenäistetään entistä vahvemmin. Hakemusten ruuhkatilanteita pystytään helpommin tasaamaan, kun hakemuksia käsitellään valtakunnallisesti alueellisen toimivaltajaon sijaan. Tämä tasaa eroja myös käsittelyajoissa.

Asiakkaille muutos näkyy vain siten, että työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi.

  • Uusi valtakunnallinen puhelinnumero: 0295 040 019
  • Uusi valtakunnallinen sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
  • Muutokset tulevat voimaan 15.9.2022

Työntekijän oleskeluluvan käsittely säilyy kaksivaiheisena

TE-toimisto tekee osapäätöksen ja tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee lopullisen päätöksen. TE-toimistojen osapäätösharkinta pysyy ennallaan. Osapäätösharkintaan sisältyy saatavuusharkinta, työsuhteen ehtojen tarkistaminen ja työnantajavelvoitteista huolehtimisen tarkistaminen. Saatavuusharkintaan liittyvät ELY-keskusten alueelliset linjaukset ovat jatkossakin alueellisia.

Käyttämällä Enter Finlandia nopeutat hakemuksesi käsittelyä

Asiakkaat voivat nopeuttaa hakemuksensa käsittelyä toimittamalla tarvittavat asiakirjat sekä selvitykset Enter Finland -verkkopalvelussa:

Myös työntekijäilmoitukset tehdään ensisijaisesti työnantajan Enter Finland -palvelussa:

Lisätietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen löydät:

Päivitetty: 06.07.2023