null Tietoa työnantajalle lomauttamisesta

Koronatilanteen seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia.

Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, on sinun ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa. Neuvotteluista pitää ilmoittaa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.

Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.Ilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että ilmoitusaika voi olla myös pidempi.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti. Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille.

Suuremmissa lomautuksissa TE-toimisto antaa tarvittaessa yrityskohtaisesti lomautuksiin liittyvää neuvontaa.

Katso Lapin TE-palvelujen lyhyt ohjeistusvideo lomautustilanteeseen liittyen (youtube.com)

Hyödyllisiä linkkejä

Lomauttaminen

Lomauttaminen työntekijän kannalta

Oma asiointi-palvelu 

Yhteystiedot työnantaja - ja yrityspalveluihin

Muutosturva-asiantuntijat TE-toimistoissa

Yhteistoimintamenettely (tem.fi)

Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta (ely-keskus.fi)

Päivitetty: 27.03.2021