Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Tilannekatsaus palkkatuella työllistämiseen, kesäkuu 2016

Tammi-huhtikuussa 2016 on palkkatuella työllistynyt reilut 1600 henkilöä

Tilannekatsaus palkkatuella työllistämiseen


Varsinais-Suomen TE-toimiston työllistämiseen käytettävissä oleva määräraha on vuonna 2016 selvästi edellisiä vuosia niukempi. TE-toimisto on myös huomioinut valtakunnallisen, valtion budjetissa annetun linjauksen siitä, että määrärahoja tulee suunnata palveluihin, joiden tuloksena useimmin työllistytään pidemmäksikin aikaa. Siksi vuoden 2016 määrärahoja on suunnattu uuden yrittäjyyden tukemiseen (starttiraha) ja yrityksiin työllistämiseen.

Tavoitteena on pitää starttirahaa saaneiden ja yrityksiin työllistettyjen asiakkaiden määrät vähintään vuoden 2015 tasolla. Sen sijaan palkkatuella työllistäminen valtiolle, kuntiin, yhdistyksiin yms. yhteisöihin vähenee vuoteen 2015 verrattuna.

Palkkatuen kohdentuminen vuonna 2016
Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 tammi-huhtikuussa on palkkatuella työllistynyt reilut 1600 henkilöä, kun alkuvuonna 2015 työllistyi yli 2000 henkilöä. Huhtikuun loppuun mennessä myönnetystä palkkatuesta lähes 70 % on käytetty vähintään vuoden työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen ja alle 30-vuotiaille nuorille on palkkatuesta käytetty 25 %.

Kunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt ovat aktiivisesti hakeneet palkkatukea. Tästä syystä k.o. työnantajasektorille varatut osuudet määrärahoista on käytetty jo alkuvuoden aikana. Yhdistyksille yms. yhteisöille palkkatukea voitiin myöntää vielä maaliskuussa alkaneisiin työsuhteisiin. Kunnan palkatessa henkilön omaan organisaatioonsa tukea on voitu myöntää toukokuun loppuun mennessä jätettyihin palkkatukihakemuksiin, joissa työsuhde on alkamassa kesäkuun aikana.

Yrityksiin työllistäminen jatkuu vuoden 2016 lopulle asti mm. työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa myöntämän lisämäärärahan turvin. Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä on myönnetty 216 yrittäjälle starttirahaa kun koko viime vuonna starttirahaa sai 258 aloittanutta yrittäjää. Jos yrityksiin työllistytään loppuvuoden aikana samaa tahtia kuin alkuvuonna, saavutetaan tänä vuonna tavoitteeksi asetettu vuoden 2015 taso yrityksille myönnetyssä palkkatuessa. Myös starttirahan osalta asetettu tavoite tultaneen saavuttamaan.

Palkkatuki ja starttiraha 1.6.2016 alkaen
Starttirahan myöntämisessä ei ole ennakoitavissa muutoksia loppuvuoden 2016 aikana, vaan määrärahat sallivat starttipäätösten tekemiseen vuoden lopulle asti.

Palkkatuen myöntäminen yrityksille jatkuu samoin ehdoin kuin tähän asti eli tuki suunnataan erityisesti ammattikoulutetuille nuorille (alle 30v.) ja pitkään työttömänä olleille asiakkaille.  

Kun kunta työllistää henkilön siten, että edelleen sijoittaa hänet heti tuetun työsuhteen alussa yritykseen, voidaan palkkatukea myöntää edelleen myös kunnan hakemuksesta.

Kohderyhmäksi on rajattu

  • henkilöt, jotka ovat olleet 24 kk työttömänä 28 kuukauden aikana
  • henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 pv
  • osatyökykyiset

Lisäksi kuntien työllistäessä henkilöitä työllistämisvelvoitteensa perusteella, on kunnalla oikeus saada palkkatukea velvoitteen perusteella työllistetyn henkilön palkkauskustannuksiin

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUT:

Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija
(starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746
pasi.ristila(at)te-toimisto.fi

Kjell Henrichson, johtaja
p. 0294 044 779
kjell.henrichson(at)te-toimisto.fi
 

Uudistunut työllisyyskatsaus
Tulostettava tiedote:
Tilannekatsaus palkkatuella työllistämiseen_kesäkuu 2016 (pdf, 55kt)