null Tukea työnantajille ja yrittäjille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Satakunnan TE-toimisto tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Palvelemme henkilöstön vähentämiseen ja hankintaan liittyvissä tilanteissa, sekä kaikissa yrityksen kehittämistarpeissa. Olemme osa julkista yrityspalvelukokonaisuutta ja ohjaamme sinut tarvittaessa eteenpäin verkostomme muihin palveluihin.

Ohjeet lomautus- tai henkilöstön vähennystilanteissa
 

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työnantajien on ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Neuvotteluista tulee tehdä YT-esitys, jos ne johtavat lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi.

Alle 20 henkilön työnantajien (jotka eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin) toivomme myös ilmoittavan lomautuksista TE-toimistoon tilastointia varten: syy koronaepidemia, lomautuksen pituus ja kuinka montaa henkilöä koskettaa. Tiedot sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi.

Yrityspalvelumme ja muutosturva-asiantuntijamme auttavat sinua, kun kyse on henkilöstön vähentämiseen liittyvistä aiheista. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Asiantuntijamme antavat tarvittaessa yrityskohtaista lomautuksiin liittyvää neuvontaa. Työntekijän lomautuksella työnantaja keskeyttää sopimukseen liittyvän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muutoin voimassa.

Satakunnan TE-toimiston asiantuntijat muutosturva-asioissa:

Juri Raikkerus, sähköposti juri.raikkerus@te-toimisto.fi

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti
  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Ylläolevat lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 31.12.2020.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Yrittäjien työttömyysturva


Yrittäjänä voit saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien ja freelancereiden oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020. Työmarkkinatukea voidaan maksaa tämän lain voimassaollessa 31.12.2020 asti.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan henkilöasiakkaana TE-toimistoon, jonka yrittäjä voi tehdä sähköisesti verkossa Oma asiointi –palvelussa. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Sen jälkeen yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka Kela maksaa yrittäjälle.

Lisätty 1.1.2021: Yrittäjien oikeutta työttömyysturvaan koronaepidemian vuoksi on jatkettu 31.3.2021 asti.  Mikäli olet ollut asiakkaana Satakunnan TE-toimistossa ja yrittäjän työmarkkinatuen saamisen ehdot edelleen täyttyvät, emme edellytä toimenpiteitä. Työnhakusi jatkuu TE-toimistossa keskeytyksettä ja työmarkkinatukilausunto toimitetaan Kelaan. Muistahtan ilmoittaa tilanteesi muutoksista TE-toimistoon.

Lisätietoa yrittäjien työttömyysturvan pidentämisestä

Tärkeää tietoa työnhakijaksi llmoittautuvalle yrittäjälle

Ilmoittaudu työnhakijaksi Oma asiointi –palvelussa

Työnhakijaksi ilmoittautumisohjeet yrittäjälle vaihe vaiheelta (pdf)

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (tem.fi)

Rahoitus- ja talousapu –neuvontapalvelut
 

Maksuaika-asioissa ja lisäkäyttöpääoma tarpeissa yrityksen tulee ottaa yhteyttä omaan pankkiin tai Finnveraan. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä.
Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen (finnvera.fi)

Yritys-Suomi Talousapu on neuvontapalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Palvelusta saat apuja myös koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamiin tilanteisiin. Talousapu palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9-16 numerossa: +358 295 024 880.
Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu (suomi.fi)

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamalle sivulle on koottu yhteen tietoa minne yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä.
Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa (tem.fi)

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kysymys ja vastaussivuston koronan vaikutuksista yritysten rahoituksiin.
Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta ja koronan vaikutuksista yrityksille (tem.fi)

Tutustu myös Suomen yrittäjien kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään korona-ohjeistukseen yrittäjille:
Kaikki koronasta yrittäjälle (yrittajat.fi)

TE-palvelut Satakunta auttaa työnantajia ja yrittäjiä yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi.

Yhteystiedot:

TE-palvelut Satakunta
Yrityspalvelut p. 0295 045 010

YT-esitykset: kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi

Tärkeitä ohjeita ja linkkejä te-palvelut.fi -sivuilla:

Muutosturva työnantajan kannalta

Lomauttaminen

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja päivitämme tähän uutiseen uusimmat tilannetiedot.

Päivitetty 1.1.2021.

 

Päivitetty: 27.03.2021