Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työttömien määrä jatkoi kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Työttömyys kääntyi Pohjois-Pohjanmaalla kasvuun syksyn 2022 aikana ja työttömien määrä jatkoi kasvua myös vuoden 2023 alussa. Lisäksi lomautettuja määrä nousi syksyn aikana, mutta kääntyi tammikuussa laskuun. Lomautettujen määrä on silti edelleen korkea (2 200), mikä johtuu osittain heikentyneestä taloustilanteesta sekä vähentyneestä työntekijätarpeesta. Avoimien työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä edelleen pudotusta aiempaan koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa 20 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 100 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste oli 11,1 % ja koko maassa se oli 9,8 %. Maakunnan sisällä alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (6,1 %) ja korkein Vaalassa (16,1 %). Oulussa työttömyys-aste oli 12,4 %.

Uusien työpaikkojen määrä oli vähentynyt lähes kaikissa ammattiryhmässä vuoden 2022 tammikuuhun verrattuna. Tammikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 13 000 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 6 800. Työnantajat tarjosivat työpaikkoja erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. lähihoitajat, myyjät, kokit, tarjoilutyöntekijät) sekä muut työntekijät ammattiryhmälle (mm. rakennusapulaiset, ravintolatyöntekijät, siivoojat, maarakennustyöntekijät).

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli tammikuussa 6 100. Määrä on lähes sama, kuin edelliskuussa, mutta 1 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömistä naisia oli 38 % ja miehiä 62 %. Naisten pitkäaikaistyöttömyys laski vuoden takaisesta 19,1 % ja miesten 16,1 %. Yli 2 vuot-ta työttömänä olleiden määrä on pysynyt pitkään lähes samalla tasolla ja tammikuun lopussa heitä oli työttömänä lähes 3 400.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli tammikuussa 3 200, mikä on noin 350 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 200 alhaisempi kuin vuosi sitten (6 600). Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 12 700 ja naisia 8 200. Vuoden 2022 tammikuusta miesten työttömyys on kasvanut 750:lla ja naisten työttömyys 390:lla.

Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli tammikuun lopussa 25,1 %. Kaikkiaan 7 000 henkilöä oli rekisteröity työllistymistä edistävien palveluiden piiriin. Palveluissa olleista 41,5 % oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 460 ja myös työvoimakoulutuksessa oli 1 460 opiskelijaa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjen määrä kasvoi lähes 300 henkilöllä. Myös vuorotteluvapaasijaisten, kokeilussa ja työvoimakoulutuksessa olevien sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa olevien määrät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä sen sijaan laski 700:lla ja omaehtoisesti opiskelevien 330:llä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:

johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Katja Pietilä (tilastot), 0295 038 122

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
 
johtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Päivitetty: 21.02.2023