Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työvoiman kysyntä ja tarjonta ammattibarometrin mukaan Etelä-Savossa

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman kysyntä on koko Etelä-Savossa tarjontaa isompi. Lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja puheterapeuteista on pulaa koko maakunnassa. Sote-alalla, jossa suuria ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat, työvoimatarpeeseen vaikuttaa mittava eläköityminen, vaihtuvuus ja osin myös alan työpaikkojen lisääntyminen. Ammattitaitoisia hitsaajia ja koneistajia on haasteellista löytää. Toimistotyöntekijöiden kysyntä on vähäistä ja supistuu edelleen. Alan osaamisvaatimukset kasvavat. Myyjän ammatissa ylitarjonta on suurta ja kasvaa koko maakunnassa. Nuoria putkiasentajia ja sähköasentajia on paljon työttömänä - tarvitaan jonkinlaisia mestari-kisällisovelluksia, jotta nuoret pääsevät työuran alkuun, kertoo johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta.

Mikkelin seutukunnassa suuri pula lähihoitajista

Mikkelin seutukunnassa (Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) on maaliskuun 2020 ammattibarometrin mukaan todettu olevan rekrytointivaikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattien työntekijöistä, suurin pula on lähihoitajista. Myös lastentarhanopettajista, metallityöntekijöistä, rakennusalan työnjohtajista ja siivoojista on pulaa. Vaatimus itsenäisestä työotteesta korostuu lähes kaikissa rekrytoinneissa. 

Sähköasentajien työuran alku on vaikeaa

Suurimpia ylitarjonta-ammatteja ovat toimistotyöntekijät sekä myyjät. Näissä ammateissa työpaikkojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Atk-tukihenkilöitä on paljon työttömänä, samoin koulunkäyntiavustajista on ylitarjontaa. Uutena ryhmänä ovat Helprintin v. 2020 tapahtuneen alasajon takia nousseet kirjapainoalan työt, joihin korvaavia työpaikkoja ei voida odottaa syntyvän. Mikkelin seutukunnassa on työttömänä toistakymmentä alle 30-vuotiasta sähköasentajaa. Työuran alkuun pääsy on tässä ammatissa erityisen vaikeaa. 

Osaavan työvoiman saamisen haasteeseen vastaaminen edellyttää eri toimijoiden aktiivista yhteistyötä ja työnantajalähtöisten koulutusten toteuttamista.  

Pieksämäellä pulaa lähi-ja sairaanhoitajista, Juvalla tarjolla ammattitaitoisia elintarviketyöntekijöitä

Pieksämäen seutukunnan kahdessa kunnassa (Juva ja Pieksämäki) on erilainen elinkeinorakenne, ja työvoimatarpeet painottuvat kunnissa eri tavoin. Juvan osalta työvoiman saatavuustilanne on parempi. Mm. elintarviketyöntekijöitä on Juvalla Salicon jäljiltä työttömänä.  

Pieksämäellä osaavan työvoiman reservit ovat erittäin niukat suhteessa kysyntään. Ylitarjontaa on vain myyjän ammatissa. Jopa toimistotyöntekijöiden rekrytoinneissa on haasteita – rekrytoitavilta työntekijöiltä odotetaan laajaa osaamista ja monitaitoisuutta. Pieksämäellä on pulaa vanhus- ja kehitysvammatyöhön suuntautuneista lähihoitajista ja sairaanhoitajista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tähän pulmaan on toimijoiden kesken haettu innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalalle on tullut viime vuosina lisää uusia työpaikkoja. Lisäksi eläköitymisten korvaaminen edellyttää jatkossakin toimijoiden vahvaa yhteistyötä. Nuoria tulee työmarkkinoille vähän ja muutkin alat tarvitsevat työntekijöitä. Tarvitaan ammatillista liikkuvuutta, koska niukkuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisista on joka puolella myös lähialueilla. 

Pieksämäellä osaavan työvoiman vajetta on lähihoitajista ja sairaanhoitajista, kirjanpitäjistä ja laskentatoimen erityisasiantuntijoista, metallialan osaajista, laitossiivoojista sekä ravintola-alan osaajista. Ylitarjontaa seutukunnassa on vain rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennussähköasentajista.  

Savonlinnan seutukunnassa haasteita vain teollisen tuotannon ja metallialan työpaikkojen täyttämisessä

Savonlinnan seutukunnassa (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava) löytyy edelleen melko hyvin työntekijöitä missä tahansa ammatissa. Teollisen tuotannon ja metallialan (erit. cnc-koneistajat ja hitsaajat) avoimien tehtävien täyttäminen on kuitenkin haasteellista. Samoin sosiaali- ja terveysalan ammattien osaajista, siivoojista ja keittiöalan osaajista on kysyntää. Savonlinnan seutukunnassa on ylitarjontaa myyjistä ja toimistoalan työntekijöistä sekä rakennusalan työntekijöistä. Ylitarjonta-ammatteja on hieman enemmän kuin muissa seutukunnissa. 

Etelä-Savossa rekrytointivaikeuksista kärsi 42 % toimipaikoista vuonna 2020

TEMin ja Tilastokeskuksen tuottaman raportin mukaan rekrytointivaikeuksista kärsi vuoden 2020 aikana Etelä-Savossa 42 % (v. 2019  38 %) rekrytoivista toimipaikoista. Koko maan keskiarvo oli 40 %. Etelä-Savon sijoitus on usean alueen kanssa jaettu 9. sija. (Etelä-Pohjanmaan heikkoa sijoitusta voi selittää alkutuotannon työpaikkojen vahva osuus ja Kainuun sijoitusta, kuten myös Etelä-Savon, hyvä työvoiman kysyntä myös korona-aikana.) 

 

Lue lisää

 

Lisätietoja

  • Hanna Makkula, johtaja, puh. 0295 044 004 Etelä-Savon TE-toimisto

Päivitetty: 27.10.2022