Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutukset TE-toimiston palveluihin

Työllisyyden kuntakokeilut toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023.
 
Varsinais-Suomessa käynnistyy kaksi kuntakokeilua, joissa mukana on yhteensä 8 kuntaa:

  • Turun seudun kuntakokeilu (Turku, Uusikaupunki, Laitila, Paimio, Sauvo)
  • Salon Seudun kokeilu (Salo, Marttila, Koski Tl)

 
Kokeilukuntien vastuulle siirtyvät seuraavat henkilöasiakasryhmät:

  • Työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
  • Työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat alle 30-vuotiaat
  • Työttömänä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat maahanmuuttajat ja vieraskieliset

Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa.   
TE-toimistolle jää kuitenkin kuntakokeiluun siirtyvien henkilöasiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten pääosa työttömyysturvaa koskevista lausunnoista ja työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat.
 
Asiakkaiden ei itse tarvitse selvittää, siirtyvätkö he kotikuntansa asiakkaiksi. Kaikille siirtyville asiakkaille tiedotetaan siirrosta henkilökohtaisella kirjeellä maaliskuun alkupuolella siirtojen tapahduttua.
Uudet työnhakijat saavat Oma asiointi -verkkopalvelussa työnhaun käynnistämisen yhteydessä tiedon siitä, ovatko he TE-toimiston vai oman kotikuntansa asiakkaita.

TE-toimiston palvelut

Kuntakokeiluihin kuulumattomien asiakasryhmien, kuntien ja kuntalaisten palvelut TE-toimistossa jatkuvat edelleen normaalisti. TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut säilyvät ennallaan ja ovat kaikkien työnantajien käytettävissä riippumatta organisaation kotikunnasta.
 
Työnantajien kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin mm. palkkatuen hakemisen osalta. Työnantajan pitää palkkatukihakemusta täyttäessään tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Helpoiten sen saa selville kysymällä palkkatuella rekrytoitavalta henkilöltä, onko hän kuntakokeilun vai TE-toimiston asiakas.

Päivitetty: 27.10.2022