null Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021

Työllisyyden kuntakokeilut toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023. Kaakkois-Suomessa ei käynnisty yhtään kuntakokeilua, joten Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiakkaat asioivat jatkossa normaalisti TE-toimiston kanssa. Kaakkois-Suomen alueella asuu pieni määrä asiakkaita, joiden kotipaikka on kuntakokeilualueella. Heidän tulee jatkossa asioida kuntakokeilun määrittämässä kotikunnassaan, sillä asiakas ei voi kokeiluun kuuluvana itse määrittää asiointipaikakseen lähintä TE-toimistoa. Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Kuntakokeilun asiakkaat asioivat kotikaupunkinsa tai -kuntansa työllisyyspalveluiden toimipaikoissa. Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet pysyvät ennallaan ja sähköiset palvelut ja puhelinpalvelut ovat käytettävissä kuten ennenkin. Myös aiemminkin käytettävissä olleet julkisen työvoimapalvelulain mukaiset palvelut ovat edelleen asiakkaiden käytössä ja tämän lisäksi kunnat ja kaupungit tarjoavat omia lisäpalveluitaan asiakkailleen.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Tavoitteiden toteutumista seurataan kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan kokeilun jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena. 

Asiakkaita tiedotetaan siirrosta sekä Oma asioinnissa että henkilökohtaisella kirjeellä.  

Lue aiheesta lisätietoa valtakunnalliselta te-palvelut.fi-sivustolta:

Työllisyyden kuntakokeilut

Kuntakokeiluun kuuluvat alueet (tem.fi)