null Työllisyyskatsaus: Koronaviruksen välittömät työllisyysvaikutukset erittäin voimakkaita Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 94 231 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 25 460 (37,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 11,0 %.

Kehitystä selittää ennen kaikkea lomautettujen suuri kasvu. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 20 521, mikä on 18 131 henkilöä (759 %) enemmän kuin maaliskuussa 2019. Edelliskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 17 488 henkilöllä (576 %). Palvelu- ja myyntityöntekijöiden parissa työttömien työnhakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui vuodentakaisesta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 10 735, mikä on 4 370 (68,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 23 030, mikä on 1 372 (6,3 %) enemmän kuin vuoden 2019 maaliskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 16 553, mikä on 3 897 (30,8 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuun aikana haussa 23 700 eli 4 946 (-17,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisen kerran lähes kolme vuotta sitten, elokuussa 2017.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 94 231
  • Työttömiä 25 460 (37,0 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 20 521
  • Lomautettuja 18 131 (759 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömyyden kasvu kohdistunut erityisesti nuoriin sekä palvelu- ja myyntityöntekijöihin
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni ensi kertaa lähes kolmeen vuoteen

Lue Uudenmaan maaliskuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu maaliskuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.