null Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku on avattu uudelleen

Hankinnoilla työllistäminen vauhtiin

Valtakunnallisena tavoitteena on saada käyntiin 15 hanketta, joissa on mukana useita kuntia kehittämässä uutta työllistävää yhteistyötä julkisissa hankinnoissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin helpottaa esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja hanketta koordinoi Suomen Kuntaliitto. Nyt käynnistettävät kuntien hankkeet muodostavat hankeverkoston.

Hankehaku on avattu uudelleen, ja nyt hakuaikaa on 26.2.2021 klo 16 asti. Hankehausta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä TE-toimiston yhdyshenkilöön, koska erillistä hakuinfoa ei järjestetä. Lapin TE-toimiston yhdyshenkilönä toimii Tero Hyttinen (tero.hyttinen@te-toimisto.fi, 0295 039 560).

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta antaa lisätietoja projektipäällikkö Anu Tirkkonen, anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi.

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontaverkoston asiantuntijat ovat lisäksi käytettävissä hankehaun aikana.
Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta (yrittajat.fi)

Hankehaun taustaa ja hakuohjeet

Hankehaussa 1.12.2020 - 31.12.2020 saatujen hankehakemusten käsittely

TE-toimistolle määräajassa toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn ilman erillistä hakijan ilmoitusta.

Hakemuksia voi täydentää 26.2.2021 saakka, mutta aikomuksesta täydentää hakemusta tulee ilmoittaa TE-toimiston yhdyshenkilölle mahdollisimman pian.