null Työnantaja ja tukea kaipaavat työnhakijat kohtasivat menestyksekkäästi

Kuvateksti: Uudenmaan TE-toimiston palveluesimies Tiina Mäki ja asiantuntija Juha Markus ajattelevat, että pitkä työttömyys luo nimenomaan motivaatiota työntekoon. "Mitä pidempään ihminen on pois työelämästä, sen innokkaampi hän on menemään sinne takaisin."

Työnhaku ei ole juuri koskaan helppoa, mutta erityisen vaikeaa se on silloin, jos työnhakijan työttömyys on syystä tai toisesta pitkittynyt, työhistoriasta löytyy pitkiä aukkoja eikä koulutustakaan ole tai se ei ole ajan tasalla.

"Pitkittyneen työnhakuprosessin takia työnhakija on saattanut saada niin siipeensä, ettei hän enää jaksa uskoa itseensä ja jo haastatteluun meneminenkin pelottaa", Uudenmaan TE-toimiston palveluesimies Tiina Mäki kertoo.

Tiina Mäki työskentelee tällä hetkellä Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjalla, jossa asiakkaina on työnhakijoita, jotka kaipaavat erityistä tukea työllistymiseensä.

"Meidän tehtävämme on silloin tsempata heitä kohti työelämää. Kulkea rinnalla, motivoida ja valaa uskoa työnhakijaan", hän jatkaa.

Kun työnhakijalle sanotaan aina vain joka paikasta ei, ei ja vielä kerran ei, voi monesti olla shokki jos kutsu työhaastatteluun tuleekin.

"Oman osaamisen myyminen työnantajalle on aina hankalaa – ja varsinkin silloin, jos ei ole enää luottamusta omaan tekemiseensä. Me täällä kuitenkin ajattelemme, että pitkä työttömyyshän se nimenomaan luo motivaatiota työntekoon! Mitä pidempään ihminen on pois työelämästä, sen innokkaampi hän on menemään sinne takaisin."

Sopivat työnhakijat sopivien töiden ääreen

Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjalla etsitään jatkuvasti sellaisia työnantajia, jotka olisivat valmiita palkkaamaan huonommassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita.

"Olemme ensin yhteydessä työnantajiin ja kyselemme heiltä, olisiko heillä rekrytointitarvetta. Sen jälkeen kerromme enemmän palvelulinjamme asiakkaista ja toteamme, että meiltä löytyy työnantajalle sopivia työnhakijoita. Lopuksi voimme järjestää esimerkiksi rekrytointitilaisuuden, jossa työnhakijat ja työnantajat kohtaavat", Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Juha Markus sanoo.

Yksi lempiyhteistyökumppaneista on Saga Furs, joka rekrytoi tukea kaipaavia työnhakijoita jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Saga Fursin tuotantopäällikkö Jari Heinosen mukaan tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaista on löytynyt todellisia helmiä, kunhan työnhakijoille on annettu tarpeeksi aikaa ja huomiota. Siksi Uudenmaan TE-toimisto ja Saga Furs ovat hoitaneet työnhakijoiden rekrytoinnin hieman tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

"Paljon on hyviä työnhakijoita, joiden löytäminen vaatii pikkuisen enemmän aikaa"

Ensin Uudenmaan TE-toimisto etsii asiakkaidensa joukosta sopivia työnhakijoita ja kutsuu heistä kaikki halukkaat ensimmäiseen rekrytointi-infoon. Työhakemuksia eikä työtodistuksia tarvita, sillä Saga Fursille tärkeintä rekrytoinnissa on oikeanlainen ihmistyyppi. Työkokemuksellakaan ei ole merkitystä.

Infon jälkeen motivoituneet työnhakijat kutsutaan tutustumiskäynnille ja haastatteluun Saga Fursin tiloihin Vantaalle, jonka jälkeen tehdään lopulliset päätökset työntekijän palkkaamisesta. Uudenmaan TE-toimiston työntekijät ovat mukana myös tässä vaiheessa. Tapaamiseen mennään isolla porukalla ja yhtä matkaa. Kenenkään ei tarvitse mennä yksin eikä esimerkiksi pelätä, ettei osaa perille.

"Työnhakijat voivat olla kauhean ujoja ja arkoja myymään osaamistaan. Jo itsensä ilmaiseminen saattaa olla joillekin hakijoille todella vaikeaa. Osalla voi olla puhevika, ja osa vasta harjoittelee suomen kieltä. Kuitenkin kun ihmiselle antaa tarpeeksi aikaa, hän vapautuu ja jännitys hellittää", Jari Heinonen selittää.

Jari Heinosen mukaan monesti parhaimmat kokemukset työnhakijoista ovat tulleet melkein viime metreillä – siinä vaiheessa, kun hakijaa saatellaan ovesta ulos opastuskierroksen ja haastattelun jälkeen. Kiireettömämpi tutustuminen työnantajan ja työnhakijan välillä on vapauttanut jotain työnhakijassa, ja hänen motivaationsa ja halunsa tulla töihin pääsee säteilemään haastattelijalle asti.

"Pidän epätodennäköisenä, että olisimme hoksanneet palkata näitä työntekijöitä puhelinhaastattelun tai edes lyhyen 15 minuutin työhaastattelun perusteella. Epätoivon murtaminen vie oman aikansa."

Yhteiskuntavastuullista tekemistä

Tänä vuonna Saga Fursin rekrytointi-infoon saapui 43 tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakasta. Suurin osa heistä eli 22 asiakasta lähtee tutustumaan tarkemmin yritykseen ja sen tiloihin.

"Anti oli hyvää tälläkin kertaa", Jari Heinonen summaa.

Saga Furs rekrytoi työnhakijoiden joukosta varastotyöntekijöitä sesonkityöhön marraskuun lopusta kesäkuun alkuun. Tarve olisi noin 40–50 työntekijälle.

"Meidän mielestämme Saga Furs toimii erittäin yhteiskuntavastuullisesti. He työllistävät meidän asiakkaitamme avoimille työmarkkinoille eivätkä palkkatuen kautta. Heillä on halu työllistää ihmisiä", Tiina Mäki kiittelee.

"Tuntuu hyvältä tehdä yhteistyötä sellaisen työnantajan kanssa, joka on vastuullinen ja joka tarjoaa asiakkaillemme kunnollista työpaikkaa. Jos asiakkaistamme vaikkapa 22 sattuisi pääsemään töihin heille, se olisi ihan lottovoitto", Juha Markus jatkaa.

Jari Heinoselle yhteistyö Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjan kanssa lähtee ensisijaisesti tarpeesta palkata lisää hyviä työntekijöitä sesonkiaikaan.

"Mutta eihän se tietenkään pahalta tunnu olla mukana vaikeasti työllistettävien työllistämisessäkään."

Työkokeilun avulla avoimille työmarkkinoille

Rekrytointitilaisuuden lisäksi Saga Furs aikoo ottaa viitisen asiakasta kuukauden kestävään työkokeiluun.

Tarkoituksena on löytää asiakkaita, jotka ovat valmiita ja motivoituneita siirtymään hiljalleen kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille. Kuukauden työkokeilun jälkeen heille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä palkkatyöhön.

"Viime vuonna Saga Furs otti työkokeiluun seitsemän henkilöä, joille kaikille tarjottiin kokeilujakson päätyttyä mahdollisuutta määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen. Kuusi heistä päätti jatkaa", Juha Markus muistelee.  

Myös tänä vuonna toimitaan samalla tavalla. Lisäksi kaikille niille, jotka ovat hoitaneet työnsä sovitusti, tullaan tarjoamaan uutta kautta syksystä 2017 lähtien.

Kuvateksti: Saga Fursin tuotantopäällikkö Jari Heinosen mukaan Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjalla on paljon hyviä työnhakijoita, joiden löytäminen vaatii vain pikkuisen enemmän aikaa.

---

Työnantaja: tiesitkö, että TE-palveluista saa apua ja helpotusta rekrytointiin?

  • Rekrytointiprosessit ovat yleensä pitkiä ja vaativat työnantajalta paljon. Sen sijaan rekrytointi TE-palvelujen kautta helpottaa huomattavasti työnantajan taakkaa.
  • Uudenmaan TE-toimisto voi valmistella tulevaa rekrytointia hyvin pitkälle ilman työnantajan omaa panosta. Satojen työhakemusten lukemisen sijasta TE-toimistossa voidaan etsiä valmiiksi sopivia työnhakijoita avoinna oleviin tehtäviin.
  • Jos olet kiinnostunut palkkaamaan tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaita, ole yhteydessä Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Juha Markukseen, juha.markus@te-toimisto.fi tai Työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun: www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/tyollistymisen-tuki/duuri/.
  • Yhteistyö voidaan aloittaa Uudenmaan TE-toimiston tekemällä yrityskäynnillä, mikäli rekrytoivalla työnantajalla on tarvetta useammalle kuin 1–2 työntekijälle.
  • "Yhteistyö Uudenmaan TE-toimiston kanssa on todella joustavaa. Sovitusta on aina pidetty kiinni. Inhimillisyys näkyy kaikessa tekemisessä." (Jari Heinonen, Saga Furs)