null Työttömyys laskee Uudellamaalla edelleen hyvää tahtia

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita 80 745 henkilöä
  • Työttömien määrä on laskenut viime vuoteen nähden 14 165 henkilöllä (-14,9 %)
  • Työttömien työnhakijoiden osuus alueen työvoimasta 9,6 %
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevien määrä kasvanut vain 2 %
  • Uusia avoimia paikkoja 9,2 % viime vuotta enemmän
  • Eniten uusia avoimia työpaikkoja myyjien, myyntiedustajien ja siivoojien ammattinimikkeissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 80 745 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 14 165 (-14,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (15 628) ja erityisasiantuntijoiden (14 195) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa alueella 9,6 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 27 743, mikä on 10 481 (-27,4 %) vähemmän kuin vuoden 2016 joulukuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7873, mikä on 1772 (-18,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 14 505, mikä on 2191 (-13,1 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli joulukuun aikana 14 675 eli 1239 (9,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (994), myyntiedustajien (900), toimisto- ja laitossiivoojien (699), varastotyöntekijöiden (554), tarjoilijoiden (454) ja talonrakentajien (398) ammateissa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.