null Uudellamaalla lääkäreistä ja hoitajista pulaa - sihteereitä ja markkinoinnin asiantuntijoita liikaa

Uudellamaalla sosiaali- ja terveysalalla podetaan edelleen pulaa esimerkiksi lääkäreistä ja hoitajista. Listan kärjessä ovat ylilääkärit, osastonlääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat. Tilanne on samanlainen koko maassa. Uudellamaalla arvellaan syntyvän pulaa rakennusalan ammattilaisista, etenkin työnjohtajista. Muitakin rakennusalan ammatteja on noussut listalle: betonirakentajia ja raudoittajia tarvitaan lisää. Sen sijaan sihteereitä, graafisia suunnittelijoita ja vaattureita on liikaa.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen maalis-huhtikuussa 2016 yli 200 ammatista tekemään arvioon. Noin kolmasosa arvioiduista ammateista eli 70 ammattia määriteltiin ylitarjonta-ammateiksi, joissa on liikaa työnhakijoita kysyntään nähden. Työvoimapulaa oli arviointien perusteella 12 ammatissa.

Uudellamaalla muita työvoimapula-ammatteja ovat esimerkiksi puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, kuulontutkijat ja puheterapeutit sekä eritysopettajat, muurarit, putkiasentajat, sanomalehtien jakajat ja siivoojat. Työvoimapula näyttäisi olevan jonkin verran helpottumassa muun muassa lastentarhanopettajien ja kodinhoitajien ammateissa.

Uudellamaalla eniten ylitarjontaa on ekonomisteista, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista, sihteereistä, painopinnanvalmistajista, graafisten suunnittelijoiden ja vaattureista. Postinkantajien ja -lajittelijoiden työmarkkinatilanne on viime aikoina heikentynyt. Hienoista muutosta parempaan on sen sijaan havaittavissa muun muassa koulunkäyntiavustajien sekä pankkitoimihenkilöiden tehtävissä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi uusimman Ammattibarometrin 6.4.2016. Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Sillä pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi

Teksti: Marit Finn