null Uudenmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsaus julkaistu - työttömyyden lasku jatkuu

Uudenmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsaus on julkistettu tänään. Työttömyyden lasku on jatkunut hyvällä tasolla, Uudellamaalla kuitenkin koko maan keskiarvoa hitaampana. Elokuun lopussa Uudellamaalla oli 73 015 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 502 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uudellamaalla lasku (-12,6 %) oli hitaampaa kuin koko maan kehitys (-15,7 %). Työttömien työnhakijoiden määrä laski nopeimmin Pirkanmaalla (-24,6 %).

Pitkäaikaistyöttömien laskuvauhti on edelleen selvästi nopeampaa kuin kokonaistyöttömyyden lasku. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 23 712, mikä on 27,3 % edellisvuotta vähemmän. Nuorten työttömyyden lasku on sen sijaan hitaampaa, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 233, eli 11,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä oli elokuun lopussa 13 450, mikä on 13,8 % viime vuotta vähemmän. Uudenmaan työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, ja ulkomaalaisten kohdalla työttömyysaste oli 29,8 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistolle elokuun aikana 22 788, mikä on 17,6 % edellisvuotta enemmän. Avoimia paikkoja ilmoitettiin eniten rakennusalan, myyntityön ja palvelutyöntekijöiden ryhmissä. Kasvu oli edelleen suurinta rakennus- ja kuljetusalan työntekijöiden paikkamäärissä.

Palveluissa olevien työnhakijoiden määrä jatkaa kasvuaan. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli elokuun lopussa 32 299 henkilöä, mikä on 2 334 (7,8 %) viime vuotta enemmän. Määrällisesti palveluissa olijoiden määrä on kasvanut eniten kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetussa työssä olijoiden osalta.

Katsaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Uudenmaan ELY-keskuksen sivuille on avattu uusi Työmarkkinatutkimus ja ennakointi –niminen sivusto. Sivulta löytyy mm. lyhyen aikavälin ennakointitietoa alueen työllisyydestä, toimintaympäristöanalyysejä sekä Työllisyys, työvoiman osaaminen ja kotoutuminen –yksikön tutkimuksia. Sivusto on luettavissa täältä.