null Uudenmaan ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsaus ja nuorisotakuun seuranta julkaistu

Syyskuun työllisyyskatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan tällä sivulla.

Työttömyyden lasku jatkuu edelleen hyvällä tasolla, mutta kuten edellisessäkin katsauksessa tuotiin esiin, Uudellamaalla lasku jää jälkeen koko maan kehityksestä. Syyskuun lopussa alueella oli yhteensä 69 627 työtöntä työnhakijaa eli 9780 (-12,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa laskua oli 15,8 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6617, mikä on 654 (9,0%) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 23 027, mikä on 8180 (26,2 %) vähemmän kuin vuoden 2017 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 12 503, mikä on 1846 (12,9 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Koko vuoden avoimien työpaikkojen määrät ovat olleet huomattavasti viime vuotta korkeammalla tasolla. Esimerkiksi heinäkuussa kasvua oli vuoden takaiseen 18 prosenttia. Nyt vuosimuutos oli yhtäkkiä tipahtanut vain kolmeen prosenttiin. Pääsyy kehitykselle löytyy postinjakelualalta. Postinjakajien paikkoja oli syyskuussa haussa jopa 908 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna. Tämä voi osittain johtua siitä, että Postin jouluapulaisten paikat tulivat viime vuonna hakuun tätä vuotta aikaisemmin. Myös siivoojien ja myyntiedustajan paikoissa oli tapahtunut pudotusta viime vuoteen nähden. Sen sijaan henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajien paikkoja oli nyt haussa 483 kappaletta enemmän kuin viime vuonna.

Palveluissa olevien työnhakijoiden kasvoi lievästi. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli syyskuun lopussa 34 242 henkilöä, mikä on 1680 (5,2 %) viime vuotta enemmän. Määrällisesti palveluissa olijoiden määrä on kasvanut eniten kuntouttavan työtoiminnan ja omaehtoisen opiskelun osalta.

Nuorisotyöttömyyden lasku on edelleenkin selkeästi hitaampaa kuin kokonaistyöttömyyden tai rajatummin aikuisten. Syyskuun lopussa alueella oli yhteensä 6617 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa ja 13 987 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Työttömyys oli kummassakin ryhmässä laskenut noin 9 prosenttia. Koko maassa vuosimuutos oli -13 prosenttia.

Selkeästi hitaimmin laskivat ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien työttömien nuorten määrät. Lisäksi aikaisemmin alle 25-vuotiaiden työttömyysaste Uudellamaalla oli maan toiseksi matalin, nyt tämän sijan on vienyt Pohjanmaa.

Hyvänä puolena on se, että 25-29-vuotiaiden työttömien ryhmässä lukemat alittivat vihdoin vuoden 2013 tason. Alle 25-vuotiaiden kohdalla sama ilmiö havaittiin jo alkuvuodesta. Lisää Uudenmaan ELY-keskuksen nuorisotakuun seurannasta voi lukea täältä.

Uudenmaan ELY-keskuksen sivuille on avattu uusi Työmarkkinatutkimus ja ennakointi –niminen sivusto. Sivulta löytyy ennakointitietoa alueen työllisyydestä, toimintaympäristöanalyysejä sekä Työllisyys, työvoiman osaaminen ja kotoutuminen –yksikön tutkimuksia. Sivusto on luettavissa täältä.