null Uudenmaan ELY-keskuksen toukokuun työllisyyskatsaus julkaistu - positiivinen työllisyyskehitys jatkuu tasaisena

Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus on julkaistu tänään. Katsauksessa tarkastelussa ovat toukokuun ajan ja lopun tiedot. Yleisesti positiivinen työllisyyskehitys jatkuu tasaisena, mutta yksittäisten asiakasryhmien kohdalla lasku on jo hidastunut.

Toukokuun lopussa alueella oli yhteensä 71 337 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13,2 prosenttia viime vuotta vähemmän. Työttömien erityisryhmistä varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden lasku on ollut jo vuoden ajan erittäin voimakasta.  Alueella oli toukokuun lopussa yhteensä 24 358 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 27,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Sen sijaan alle 25-vuotiaiden työttömyyden lasku alkaa hidastua. Toukokuun lopussa heitä oli työttömänä 6686 eli 11,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vielä alkuvuodesta lasku oli noin 16 prosentin luokkaa. Koko alueen työttömyysaste oli tippunut 8,4 prosenttiin.                                                                                                   

Uusia avoimia työpaikkoja oli kuun aikana haussa 23 513 eli 21,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvu keskittyi palvelualoille. Etenkin siivoojien ja talonrakentajien kysyntä oli kuukauden aikana voimakasta. Suurin osa kasvusta kohdentui Pk-seudulle ja erityisesti Helsinkiin.

Palveluissa olevia työnhakijoita oli toukokuun lopussa 35 009 eli 6,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvu näyttää kohdistuneen lähes kaikkiin palveluihin, työvoimakoulutusta ja vuorotteluvapaan sijaisuuksia lukuun ottamatta. Erityisesti on kuitenkin kasvanut omaehtoisesti opiskelevien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrät.

Työllisyyskatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Uusi Työmarkkinatutkimus ja ennakointi -sivusto avattu

Uudenmaan ELY-keskus on myös avannut uuden Työmarkkinatutkimus ja ennakointi -nimisen sivuston. Sivulta löytyy mm. lyhyen aikavälin ennakointitietoa alueen työllisyydestä, toimintaympäristöanalyysejä sekä Työllisyys, työvoiman osaaminen ja kotoutuminen -yksikön tutkimuksia (mm. työttömien määräaikaishaastattelut).