null Uudenmaan TE-toimistolle myönnetyt työllisyysmäärärahat ovat loppumassa - päätöksentekoa rajoitetaan

Uudenmaan TE-toimistolle myönnetystä 120 miljoonan euron työllisyysmäärärahasta on jo nyt käytetty n. 93 prosenttia. Työllisyysmäärärahoja käytetään mm. palkkatukien ja starttirahojen myöntämiseen.

- "Kassanpohja paistaa uhkaavasti, toteaa Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen ja jatkaa, että tällä tahdilla määrärahoja riittää enää n. kolme viikkoa. Tarkoittaa sitä, että kaikkien työllisyyspäätösten teko pitää lopettaa, koska määrärahat ovat silloin loppuun sidotut."

Uudenmaan TE-toimisto on rajoittanut mm. palkkatukipäätösten teon vain pidemmän aikaa työttömänä olleisiin (vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneet).  Alkavia yrittäjyyksiä tukevia starttirahapäätöksiä on vielä pystytty tekemään.

- "Tällä hetkellä tutkaillaan valtakunnallisellakin tasolla määrärahatilannetta ja mitä siinä on tehtävissä, samoin luonnollisesti odotellaan uuden hallituksen työllisyyteen ja määrärahoihin liittyviä ratkaisuja, Ukkonen toteaa."

Työttömyyden lisääntyessä Uudenmaan TE-toimisto on panostanut vahvasti erilaisiin työvoimapoliittisiin palveluihin, joita ilman työttömien määrä olisi huikeasti enemmän.  Tälläkin hetkellä yli 32 000 asiakasta on näissä palveluissa. Huhtikuussa kasvua oli vajaat 10 %, verrattuna viime vuoteen. Tässäkin kohdin työllisyysmäärärahojen määrä vaikuttaa merkittävästi, Ukkonen kertoo."

Aktiivisissa työvoimapolitiikan palveluissa olevat 32 300 asiakasta sijoittuivat seuraavasti:

8400 henkilöä oli työllistettynä, 1800 henkilölle oli myönnetty starttirahaa, 6800 henkilöä oli työvoimakoulutuksessa, 1400 oli vuorotteluvapaasijaisina sekä 3300 henkilöä oli kuntouttavassa toimenpiteessä.

Näiden lisäksi yli 8000 asiakasta oli omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudellaan.

 

Linkit:
Uudenmaan TE-toimiston työllisyyskatsaus
Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus