null Uudenmaan TE-toimiston työllisyysmäärärahan käytön painotukset 2016

Vuonna 2016 Uudenmaan TE-toimiston palkkatuki kohdennetaan alle 25-vuotiaille yli kuusi kuukautta työttöminä olleille nuorille, pitkäaikaistyöttömille, kotoutumiskoulutusta päätteleville, aloitteleville yrittäjille sekä oppisopimuskoulutukseen hakeutuville ammattitaidottomille, ammatinvaihtajille tai ilman ammatillista tutkintoa oleville.

Tarkoituksena on estää nuorisotyöttömyyden valumaa, ennaltaehkäistä työttömyyden pitkittymistä, edistää starttirahan avuin yrittäjyyttä sekä vahvistaa oppisopimuksen avulla osaamista.

Palkkatukea myönnetään kerrallaan enintään 6 kuukauden jaksoissa. Poikkeuksena on oppisopimus, johon tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskaudeksi.

Starttirahaa yrittäjäksi ryhtyvälle myönnetään entisin perustein. Ohjeet löytyvät tästä.

Palkkatuesta ja palkkatuen hakemisesta lisätietoa löytyy tästä.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen palvelu, jota myönnettäessä lähtökohtana on aina työhakija-asiakkaan palvelutarve. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että TE-toimisto arvioi tuella palkattavan henkilön tuottavuuden olevan tarjolla olevassa tehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden tai vamman tai sairauden johdosta. Työnantaja hakee palkkatukea ensisijaisesti sähköisellä palkkatukihakemuksella Katso-tunnistuksen avulla. TE-toimisto tekee palkkatukipäätöksen.