null Uudenmaan TE-toimistossa vapautunut kiintiötä sadan prosentin palkkatukipäätöksiin

Sadan prosentin palkkatukipäätökset koskien yhdistyksiä, säätiöitä ja rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia

Valtion tulo- ja menoarvio rajaa kolmannelle sektorille myönnettävää 100 prosentin palkkatuella työllistämistä TE-toimistokohtaisella henkilötyövuosikiintiöllä (htv). Uudenmaan TE-toimiston kiintiö vuodelle 2018 on 495 htv:ta.

Uudenmaan TE-toimisto kohdensi alkuvuonna osan kiintiöstä työllisyyspoliittisille avustushankkeille, ja loput kiintiöstä oli muiden välityömarkkinatoimijoiden haettavana.

TE-toimisto on yhdessä ELY-keskuksen kanssa arvioinut kiintiöiden käyttöä 6.6.2018. Tukea myönnetään edelleen työllisyyspoliittisille avustushankkeille hankekohtaisten kiintiöiden puitteissa.

Vuodelle 2018 myönnettyä henkilötyövuosikiintiötä on vapautunut myös muiden välityömarkkinatoimijoiden haettavaksi. Uudenmaan TE-toimiston palkkatukiyksikkö tekee päätöksiä hakemusten saapumisjärjestyksessä. Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat voivat hakea 100 prosenttista palkkatukea muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin (65 prosentin työajan osalta) palkatessaan henkilön, joka on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Uudenmaan TE-toimisto tiedottaa uudelleen, kun vapautunut kiintiö on täyttymässä.