Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Uusi kiertotalouden yhteistyö kehittämään yritysten liiketoimintaa

 

Toteuttajina HAMK, Hämeen TE-toimisto ja LAB-ammattikorkeakoulu

Hämeen alueen pk-yrityksiä haetaan mukaan uuteen kiertotalouden kehittämiskokonaisuuteen. Tarkoitus on löytää kiertotaloudesta kiinnostuneille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja siten uutta ansaintalogiikkaa. Mukaan voi ilmoittautua, vaikka oma yritys ei vielä kiertotaloutta nykyisessä toiminnassaan hyödyntäisi, kiinnostus aihetta kohtaan on tärkeintä. Osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Miten ratkaisuja ja ideoita löydetään?

HAMK, Hämeen TE-toimisto ja LAB järjestävät osallistuville yrityksille innovaatiotyöpajoja, tietoiskuja sekä webinaareja. Opiskelijoiden kanssa tehdään yhteistyössä kullekin yritykselle tilannekuvan muodostamista ja jäsentämistä. Tällä hetkellä mukaan on jo ilmoittautunut yrityksiä liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.

Tausta ja tavoitteet?

Kiertotalous yhdistettynä digitaalisuuteen on noussut merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa murroksessa ja monet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamallit vastaavat kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin ja siten vahvistavat yritysten kilpailukykyä.

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistajana. Digitaaliset ratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia mm. palvelujen kehittämiseen, materiaalien kierrätykseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen.

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittämällä sekä turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa Hämeen pk-yrityksissä.

Lisätietoja (FI ja ENG)

  • lehtori Anne-Mari Järvenpää, Hämeen ammattikorkeakoulu, anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, p. 0400 534131
  • projektipäällikkö Tanja Kähkönen, LAB-ammattikorkeakoulu, tanja.kahkonen@lab.fi, p. 0503028978
  • kasvupalveluasiantuntija Marja Leppänen, Hämeen TE-toimisto, marja.leppanen@te-toimisto.fi, p 0295 041 815

Päivitetty: 09.03.2023