null Uusi työpaikka muutosturvan toimintamallin avulla

Matkailualalla työskennelleen vantaalaisen Riikka Irjalan täytyi etsiä uusi työpaikka. Riikka sai Uudenmaan TE-toimistolta tukea työnhakuun ja uuden työn löytämiseen muutosturvatilanteessa. Työt uudessa työpaikassa ovat alkaneet. Riikka on tyytyväinen TE-toimistolta ja muutosturvatiimiltä saamaansa palveluun.

Koulutustaustaltaan Riikka Irjala on yo-merkonomi. Ennen nykyisessä työpaikassa aloittamistaan hän työskenteli useamman vuoden matkailualalla. Irtisanomisen myötä uuden työpaikan löytäminen tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2016.

"Meitä oli useita, jotka irtisanottiin samanaikaisesti. Työpaikallamme järjestettiin TE-toimiston muutosturvainfo, jossa meille kerrottiin erilaisista mahdollisuuksista tulevaisuuden työllistymisen kannalta", Riikka muistelee.

Muutosturvainfosta tärkeää tietoa työnhakuprosessin alkuun

Muutosturvainfossa annettiin työnhakuprosessin alkuvaiheen kannalta tärkeää tietoa. Prosessin alussa omat työllistymismahdollisuudet mietityttivät Riikkaa. Hän pohti sitä, kuinka hänen koulutustaustansa, ikänsä ja aiempi työkokemuksensa vaikuttaisivat nykypäivän työnhakuun.

"Mietin ylipäänsä koko työnhakuprosessia. Olin saanut heti sen käsityksen, että se on aika lailla muuttunut siitä, kun viimeksi hain töitä", Riikka kertoo.

Konkreettista apua sekä kannustusta

Omien sanojensa mukaan Riikka sai TE-toimiston muutosturvatiimiltä monenlaista apua sekä tukea. Konkreettista tukea tuli esimerkiksi CV:n päivitykseen ja työhakemuksen tekemiseen. Sen lisäksi Riikka sai myös kannustusta ja henkistä tukea koko työnhakuprosessin ajan.

"Kannustus ja henkinen tuki ovat hirveän tärkeitä tuossa vaiheessa. Vaikka sitä yrittää itse olla aktiivinen, niin kyllä sitä tukea varmasti jokainen siinä prosessin aikana vaatii", Riikkaa kuvailee.

"Sain TE-toimistolta todella hyvää palvelua. He ottivat minun asiani omakseen heti alkuvaiheesta asti. Tuntui, että heillä oli kova halu auttaa siinä, että löytäisin uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Kun on alkuvaiheessa itsekin avoin ja aktiivinen, niin siihen saa vastakaikua ja hyviä vinkkejä", Riikka summaa.

Uusi työpaikka valmiina aiemman työn päätyttyä

Riikka oli TE-toimiston asiakkaana kaikkineen noin 7-8 viikkoa. Syksyn mittaan hän etsi ja haki uutta työpaikkaa. Muutosturvatiimi antoi Riikalle tukea myös työhaastatteluun valmistautumisessa. Uusi työpaikka löytyi ja työt siellä alkoivat joulukuussa.

"Muutosturvatiimin yhteyshenkilöni Hanna Karhu antoi minulle puhelimitse vinkkejä työhaastattelua varten. Kävimme läpi niitä seikkoja, jotka kannattaisi haastattelutilanteessa huomioida. Sain hyvät eväät haastatteluun ja lähdin sinne aiempaa luottavaisemmin mielin", Riikka kertoo.

Riikka kokee, että TE-toimiston apu vaikutti hänen työllistymiseensä erittäin ratkaisevasti. Hän sai TE-toimistolta tarvitsemaansa apua läpi koko työnhakuprosessin. Vanhan työn päätyttyä hän aloitti työskentelyn suoraan uudessa työpaikassaan.

"Pääsin suoraan tähän uuteen työpaikkaan, joka on suuressa kansainvälisessä yrityksessä. Toimin huoltokoordinaattorina. Työ on hyvin mielenkiintoinen", Riikka sanoo.

"Minusta tuntui aluksi hieman rankalta lähteä hakemaan uutta työtä ja opettelemaan uudet toimintatavat työnhakuprosessissa, mutta lopputulos on erittäin hyvä! Olen oppinut tästä paljon. Toivottavasti myös muilla on mahdollisuus saada TE-toimistolta tällaista tukea ja päästä siten omassa elämässään eteenpäin sekä kohti positiivista tulevaisuutta."