null Uusia innovatiivisia palveluhankintoja matkailualan tarpeisiin Lapissa

Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan poikkeustarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla. Koronapandemia ja äkilliset rakennemuutokset etenkin Utsjoella ja Meri-Lapissa ovat aikaansaaneet tarpeen uudenlaisille ja innovatiivisille koulutuksille.

Koulutushankinnalla haettiin uudenlaisia ideoita ja ehdotuksia koulutusvalikoimaksi tiettyihin teemoihin liittyen, esim. green deal, kestävä ja vastuullinen matkailu, kulttuurimatkailu, digitalisaatio, turvallisuus ja laatu, hyvinvointimatkailu, eri alojen yhdistelmät ja matkailun ympärivuotisuus. Koulutusten tarkempia sisältöjä ei haluttu etukäteen rajata.

Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, lomautetut ja työhakijaksi ilmoittautuneet yrittäjät sekä matkailualan yritykset.

Koulutushankintoihin liittyen Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä matkailualan eri toimijoiden kanssa sekä kartoittaneet tarpeita henkilöstöpalveluyrityksiltä kyselyllä. Lisäksi TE-toimisto on haastatellut matkailualan yrittäjiä ja tehnyt kyselyn alan työnhakijoille. Näissä esille nousseiden teemojen pohjalta käynnistettiin hankinta.

Kilpailutuksen kautta toteutettavaksi valikoitui 12 erilaista matkailualan innovatiivista koulutusta, joiden pääpaino on liiketoiminnan kehittämisessä mm. tuotteistamisen ja palvelumuotoilun keinoin. Myös liiketoimintaosaamisen kehittäminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja entistä laajemman asiakaskunnan huomioiminen ovat keskiössä. Virtuaalimatkailun tuotteistaminen, monipaikkaisen työskentelyn edellytysten luominen ja brändäys, inklusiivisen matkailun ja luksusmatkailun kehittäminen ovat esimerkkejä koulutusten teemoista.

Koulutukset toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina, joten osallistuminen eri puolilta Lappia on mahdollista. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät elokuussa. TE-palvelut tulee jakamaan lisätietoa koulutuksista ja niiden ajankohdista mm. somekanavillaan.

Tulevia kursseja:

Näin pääset mukaan

Koulutuksiin haetaan TE-palvelujen sivujen kautta – lisäämme listaan koulutusten linkkejä sitä mukaa kun ne tulevat hakuun. Voit hakea koulutusta sanahaulla koulutussivulta:

Lisätietoja

Koulutuksiin hakeutumiseen liittyvät kysymykset: TE-palvelujen koulutusneuvonta ma-pe klo 9.00–16.15, puh. 0295 020 702.

Koulutusten sisältöihin liittyvät kysymykset: Lapin ELY-keskus, Kirsi Koskinen, puh. 0295 037 091, sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi