null Verkostotyöskentely avainasemassa osatyökykyisten ja vammaisten työllistymispalveluissa

Rajoitteet ovat vain omassa päässä. Se tuli selväksi kun kuunteli pyörätuolikelaaja ja yrittäjä Henry Mannin mietteitä Työ kuuluu kaikille -verkostoitumispäivässä. Uudenmaan TE-toimisto ja Vammaisfoorumi järjestivät verkostoitumispäivän osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen parissa työskenteleville tahoille. Päivän tavoitteena oli lisätä tietoa järjestöjen toiminnasta, osatyökykyisyydestä ja ennen kaikkea kertoa erilaisista tavoista tukea ja työllistää osatyökykyisiä työnhakijoita. Tapahtumassa kuultiin monia mielenkiintoisia puheenvuoroja. Inspiroiva Manni korosti osatyökykyisten rohkaisun ja kannustuksen merkitystä ja kertoi pyrkivänsä itse näyttämään esimerkkiä oman ROVOP-nimisen yrityksensä kautta.

Kuvateksti: Henry Manni tavoittelee menestystä sekä huippu-urheilijana että yrittäjänä.

TE-toimisto tarvitsee verkostoja

Tapahtumaa järjestänyt Uudenmaan TE-toimiston Maria von Bonsdorff aloitti viime syksynä työkykykoordinaattorina hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää osatyökykyisten työllistymistä verkostomaisen työskentelyn avulla.

"Parhaiten tuemme asiakasta, kun kohtaamme hänet sellaisena kuin hän on, ja näemme hänessä potentiaalia. Osatyökykyisille verkoston merkitys siinä, että pystymme tarjoamaan sopivaa palvelua, on se avainjuttu" von Bonsdorff toteaa.

TE-toimiston pienet resurssit tekevät jo itsessään sen, että osatyökykyisille ei pystytä tarjoamaan riittävän syvällistä palvelua. Kun tunnetaan verkostot, niin työnhakijoita voidaan ohjata myös kuntien ja järjestöjen palveluihin tai esimerkiksi Kelan ammatillisen kuntoutuksen pariin.

Yhdeksi tärkeäksi osaksi toimenkuvaansa von Bonsdorff nostaa yritysyhteistyön tekemisen. Hän haluaa jatkossa tuoda esiin erilaisia tapoja työllistää osatyökykyisiä yrityksissä ja siten saada yrityksiä paremmin mukaan palkkaamaan osatyökykyisiä.

Kuvateksti: Jyrki Rinta-Jouppi, Maria von Bonsdorff ja Tea Kairi olivat tyytyväisiä verkostopäivän antiin.

Järjestöt työllistymistä tukemassa

Tea Kairi toimii projektipäällikkönä Kehitysvammaliiton Palkkaa mut -nimisessä projektissa, jossa edistetään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Projektin tarkoituksena on kouluttaa työhönvalmentajia ja ohjaajia tavoittelemaan työsuhteista palkkatyötä kehitysvammaisille henkilöille. Lisäksi järjestetään verkkopohjaisia vertaisryhmiä, joita koulutukseen osallistujat voivat sen jälkeen itse järjestää kehitysvammaisille työllistymisen edistämiseksi.

Mielenterveyden Keskusliitosta on tapahtumassa mukana työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rinta-Jouppi. Hän vetää voimavaravalmennuksia muun muassa TE-toimiston asiantuntijoille. Valmennusten johtavana ajatuksena on se, että työtä lähdetään tavoittelemaan ihmisen omien voimavarojen ja mielenkiinnon kohteiden kautta, jotka ehkä ensin pitää löytää. Samalla itsetunto paranee ja ihminen saa onnistumisen kokemuksia.

"Pyritään, että perusta olisi mahdollisimman hyvin kunnossa, ja siitä pääsisi itsensä näköisiin työtehtäviin. Ilman tukea mielenterveyskuntoutujat ajautuvat hyvin helposti yksinkertaisiin tehtäviin ja silti heille tulee siellä vaikeuksia", Rinta-Jouppi kertoo.

Kuvateksti: Invalidiliiton projektipäällikkö Sinikka Winqvist kertoi, että Yritystä!-hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla.

Rinta-Jouppi pitää eri toimijoiden yhteistyötä osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen edistämisessä äärimmäisen tärkeänä. Kairin mukaan Kehitysvammaliitto puolestaan on tänään paikalla muun muassa juuri siksi, että he voivat kertoa eri mahdollisuuksista, mitä heillä on tarjolla. Kairi kannustaakin verkostoja ottamaan yhteyttä ja kysymään lisätietoja. Yhteistyötä selvästi toivotaan.

"Tällaiset verkostotapahtumat ovat tärkeitä, jotta kuullaan mitä muut tekevät. Täällä saa monien tahojen tarjoamista palveluista kokonaiskäsityksen ja löytää yhteistyömahdollisuuksia. Samalla varmistetaan myös se, ettei tehdä päällekkäistä työtä", Kairi kertoo. "Toivoisimme myös, että kehitysvammaiset henkilöt olisivat yhä enemmän myös TE-toimiston asiakkaina. Tulisivat sillä lailla ryhmänä esiin, että heilläkin on sitä työllistymishalua", Kairi jatkaa.

Kepistä kannustukseen, laista luottamukseen

Rinta-Jouppi haluaa myös painottaa työnhakijoiden ja heidän kanssaan työskentelevien asiantuntijoiden välisen luottamuksen merkitystä työllistämisen edistämisessä. Hallitukselle lähtee myös terveiset, sillä Rinta-Jouppi ei lämpene kaavailuille määrällisestä työhakemuspakosta esimerkiksi kerran viikossa.

"Luottamusta pitäisi lisätä, mutta tämä on luottamuksen kannalta askel aivan päinvastaiseen suuntaan", Rinta-Jouppi toteaa. Hän jatkaa, että jos on esimerkiksi ongelmia mielenterveyden kanssa, niin pelko työttömyysturvan leikkaamisesta voi aiheuttaa paljonkin lisästressiä.

"Kuinka paljon tämä motivoi ja auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita siellä taustalla on? Tai auttaa työllistymään? Ihmiset tarvitsisivat luovia tapoja työllistyä, hakemusten tekeminen ei monellekaan enää riitä", Rinta-Jouppi painottaa. Hän pelkää tällaisen lakimuutoksen olevan sysäys syrjäytymisen suuntaan ja toivoo kepin sijaan luottamuksen lisäämistä.

Verkostoitumispäivä on lopuillaan ja täyden salin viimeisistä puheenvuoroista voi vetää yhteen ainakin yhden asian. Osatyökykyisten työllistymisen tukemisessa on osin kyse täysin samoista asioista kuin kenen tahansa työnhakijan kohdalla. Tarvitaan pientä kannustusta ja luottamuksen lisäämistä omiin kykyihin. Rion olympiamitalisti Manni kertoi tekevänsä juuri tätä työtä. Viesti vaikutti menevän perille, sillä eräs seminaarin osallistuja kertoo jo saaneensa Mannin sanoista pienen itseluottamuspotkun ja aikoo viedä sitä omassa työssään eteenpäin.

Kuvateksti: Verkostopäivä houkutteli paikalle täyden salin osatyökykyisten ja vammaisten parissa työskenteleviä ammattilaisia.