null Yritysten kehittämispalvelujen avulla lisää työtä Suomeen

Uudenmaan TE-toimiston yritysasiakkuuskoordinaattori Riku Hautamäen mukaan pk-yritysten kehittyminen on tärkein uusia työpaikkoja synnyttävä voima silloin, kun suuryritykset ja julkinen sektori vähentävät henkilöstöä.

"TE-toimisto haluaa kantaa kortensa kekoon pk-yritysten kasvun tueksi, jotta työtä saadaan lisää Suomeen ja siten paikkoja työnhakija-asiakkaillemme."

Uudellamaalla TE-toimisto on tehnyt pk-yritysten kehittämispalvelua jo vuodesta 2014 lähtien.

Tärkein työkalu, jolla yrityksen kehittymistarpeita selvitetään, on netistä löytyvä pk-yritysten kehittämiskartoitus. Kyse ei ole monimutkaisesta byrokraattisesta hakemuksesta, vaan hyvin yksinkertaisesta selvityksestä, jonka voi täyttää vapaamuotoisesti kysymysten ohjaamana.

"Riittää, että yritys nostaa omasta näkökulmastaan tärkeimmät asiat esiin. Kehittämiskartoitus on helpoin tapa ottaa ensiaskeleet kehityspolulla", Riku Hautamäki vahvistaa.

TE-toimiston asiantuntijan tehtävä on selvittää tarpeisiin sopivimmat palvelut ja esitellä ne yritykselle.

"Asiantuntija ottaa aina henkilökohtaisesti yhteyttä kartoituslomakkeen lähettäneeseen yritykseen ja sopii jatkotoimenpiteistä. Yrityksen ei itse tarvitse tietää etukäteen mistä palvelusta on kiinnostunut, vaan asiantuntija etsii yritykselle juuri sopivan palvelun."

Käytössä kaikki julkiset yrityspalvelut eri organisaatioilta

Kehittämispalvelua tehdään vuosittain Uudellamaalla noin 200 yrityksen kanssa. Uudenmaan TE-toimiston yhteistyökumppaneita ovat muun muassa ELY-keskus, TEKES, Finnvera, Finpro sekä seudulliset elinkeinopalvelut.

"Yrityksistä moni jää vakioasiakkaaksi, ja käyttää TE-toimistoa useita kertoja aikojen saatossa. TE-toimistossa on oma kehittämispalveluihin erikoistunut tiimi, jonka asiantuntijat luotsaavat yrityksiä kehityspolun eri vaiheissa."

Moni yrityksistä lähtee myös rekrytoimaan lisää työvoimaa, kun liiketoiminta on ensin saatu kasvu-uralle.

"Tällöin TE-toimisto pääsee tekemään ydintehtäväänsä – työnvälitystä. Siten yritysten palveleminen auttaa myös työnhakijoita työllistymään", Riku Hautamäki toteaa.

Kehittämispalveluita tullaan esittelemään lisää muun muassa TE-toimiston yrityksille suunnatussa tapahtumassa 17.5.2017 Espoon toimipaikassa (tulossa tapahtumakalenteriimme).

Lue lisää: www.yritystenkehittamispalvelut.fi