Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Lähes kaikki yrittäjien työmarkkinatukilausunnot on saatu tarkistettua ennen huhtikuun loppua

Tasavallan Presidentti vahvisti 26.3.2021 muutokset poikkeuslakiin yrittäjien työttömyysturvasta. Poikkeuslain voimassa oloa jatkettiin tuolloin kesäkuun loppuun saakka. Työttömyysturvalain väliaikaisella muutoksella on mahdollistettu yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien aikana.
Lain voimassaolon jatkumisen vuoksi Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa tarkistettavia yrittäjälausuntoja oli yhteensä n. 850 kappaletta. Lähes kaikkien kevään aikana työmarkkinatukea saaneiden yrittäjien tilanne on saatu selvitettyä ennen huhtikuun loppua.


Yrittäjät arvioivat koronaviruksen vaikutuksia yritystoimintaansa tilannekartoituksessa

Lausuntojen tarkastamisen lisäksi työmarkkinatukea saaneita yrittäjiä kontaktoitiin tilannekartoituksen merkeissä. Tilannekartoituksessa työmarkkinatukea saaneita yrittäjiä pyydettiin arvioimaan koronaviruspandemian vaikutuksia omaan yritystoimintaansa. Kyselyyn vastanneista 60 % ilmoitti koronapandemian vaikuttaneen heidän yritystoimintaansa todella paljon ja 38 % puolestaan koki tilanteen vaikuttaneen paljon.

Puolet vastaajista oli optimistisia tulevaisuuden suhteen ja arvioi, että koronapandemian jälkeen yritystoiminnan kannattavuus paranee, kun taas 17 % arvioi kannattavuuden heikkenevän. Yrittäjinä koronapandemian jälkeenkin aikoi jatkaa 74 % kyselyyn vastanneista yrittäjistä. Yritystoiminnan lopettamisen kannalla puolestaan oli 3 % vastaajista ja 23 % ei osannut vielä sanoa.

Arvioni yritystoimintani kannattavuudesta koronapandemian jälkeen. Vastaajien määrä: 115. Pysyy ennallaan 6 %. Paranee 50 %. Heikkenee 17 %. En osaa sanoa 27 %.

Yksilöohjauksesta eväitä jatkaa koronavirustilanteesta eteenpäin

Tilannekartoitukseen vastanneille tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua yksilöohjaukseen, jossa yrittäjän tilannetta sekä hänen palvelutarvettaan käytiin läpi yhdessä asiantuntijan kanssa. Tavoitteena oli auttaa yrittäjää koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta eteenpäin.

Yksilöohjaukseen osallistuneilta yrittäjiltä saadussa palautteessa on korostunut kiitollisuus tarjotusta mahdollisuudesta, ja yrittäjät ovatkin kokeneet yksilöohjauksen hyödyllisenä. Monen yrittäjän kanssa on ensimmäisen yhteydenoton jälkeen sovittu myös jatkoneuvonnasta ja ohjattu heitä erilaisten yrityspalveluiden pariin. Keskustelu yrityksen tulevaisuudesta sekä mahdollisista kehittämistarpeista on tullut todella tarpeeseen monelle yrittäjälle, joka pohtii yritystoiminnan tulevaisuutta koronaviruspandemian jälkeisenä aikana.