Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Tiedote: Työllisyyden kuntakokeilut alkavat maaliskuun alussa - mukana puolet Etelä-Pohjanmaan kunnista

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut, jotka alkavat 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta viime joulukuussa. 

Etelä-Pohjanmaan alueella alkaa kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Kurikka, Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki sekä Alavus ja Soini ja toisen kokeilualueen muodostavat Seinäjoki ja Ilmajoki. Valtakunnallisesti kokeiluissa on mukana 25 kokeilualuetta, joissa on mukana yhteensä 118 kuntaa. 

Kuntakokeiluiden asiakkaiksi kuuluvat maaliskuun alusta alkaen ne työttömänä, lomautettuna, työllistettynä tai työllistämistä edistävässä palvelussa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, ovat vieraskielisiä tai maahanmuuttajia tai alle 30-vuotiaita. Asiakassiirrot tapahtuvat vaiheittain maaliskuun alun aikana ja kokeiluun kuuluvat asiakkaat saavat tiedon siirrosta joko kirjeellä tai sähköisesti. Siirrot tapahtuvat automaattisesti, eikä niillä ole vaikutusta asiakkaiden työttömyysturvaan.  

Työnantaja- ja yrityspalvelut hoidetaan edelleen TE-toimistosta 

Lainsäädännön muutos ei koske työnantaja- ja yritysasiakkaita, joille TE-toimistot tarjoavat edelleen palveluita myös kokeiluun osallistuvissa kunnissa. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa TE-toimistoon avoimen työpaikan, saada apua henkilöstön kehittämiseen, muutostilanteisiin sekä työlupa-asioihin. TE-toimistot tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa työnantajapalvelujen yhteensovittamisessa alueilla.  

Kokeiluilla tavoitellaan tietoa valtion ja kuntien voimavarojen yhdistämisen vaikuttavuudesta  

Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen. Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen ja yhdistää valtion ja kuntien resursseja. Tarkoituksena on parantaa eritysesti pidempään työttömänä olleiden sekä heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.  

Kokeiluissa pilotoidaan erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja etsitään parhaita käytäntöjä palvelurakenteen uudistamiseksi. Kokeiluja seurataan tilastoseurannan ja vaikuttavuusarvioinnin avulla ja kokeilun edistymisestä tuotetaan seurantatietoa kuukausittain.  TEM on valmistellut kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Lisätiedot: 

Katri Lehto, johtaja 
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto 
p. 0295 046 581 

Ilkka Rintala, hankejohtaja  
Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilu 
p. 050 518 8756 

Pirkko-Liisa Kopakkala, työllisyysjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu 
p. 040 512 6714