Hankkeet

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaana sinulla on mahdollisuus käyttää erilaisten hankkeiden palveluja. Hankkeissa saat työvalmentajalta henkilökohtaista apua työllistymiseen sekä esim. piilotyöpaikkojen, työkokeilu- ja opiskelupaikkojen etsintään. Osassa hankkeita tarjotaan työvalmennuksen lisäksi myös ohjausta ja neuvontaa mm. talous-, liikunta- ja elintapa-asioihin sekä etsitään ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Yhteistyön muodot sovitaan tarpeen mukaan. Saat hanketyöntekijän tueksesi, kun jätät yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Hankekäytännöistä lisätietoa antaa:
Timo Särkijärvi
p. 0295 046 614 (myös tekstiviestit)
timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi

Meneillään olevat hankkeet:

TYPO-hankkeet

Työllisyyspoliittisella avustuksella (TYPO) TE-toimisto voi rahoittaa hankemuodossa tuotettuja palveluja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Rahoitus hankkeille myönnetään vuosittain. Hankkeiden tarjoamaa työvalmennusta on tarjolla jokaisen kunnan alueella myös vuonna 2022.

Miksi lähteä asiakkaaksi hankkeeseen? Tapaat työvalmentajan omalla paikkakunnallasi ja koska viime vuoden tulosten mukaan hankejakson jälkeen 58 % niihin osallistuneista pääsi töihin tai aloitti koulutuksen.

Fokustuu-hanke

Hanketta toteuttaa Buusti ry ajalla 1.3.2020–31.12.2022.

Hankkeen palvelut on tarkoitettu Evijärven, Ilmajoen, Isonkyrön, Kauhavan, Kurikan, Lappajärven, Lapuan, Seinäjoen ja Suupohjan alueen työnhakijoille. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä he, joilla arvellaan olevan pitkittyneen työttömyyden uhka.

Erityisenä kohderyhmänä:

 • yli vuoden työttömänä olleet
 • ns. rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät
 • korona-aikaan työttömäksi jääneet, jotka eivät ole päässeet takaisin työelämään
 • vailla korkeakoulututkintoa olevat
 • henkilöt, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta digiosaamisen ja sähköisten alustojen käytön opetteluun.

Hankkeeseen voidaan ohjata asiakkaaksi kaikkia ikäluokkia. Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja käyttöösi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena löytää työ- tai opiskelupaikka. Hankkeessa toimii myös työnetsijä, joka auttaa työ- tai työkokeilupaikan etsimisessä.

Osaava -hanke

Osaava-hanketta toteuttaa Alajärven 4H -yhdistys ajalla 1.1.2020–31.12.2022. Hankkeella on kolme kohderyhmää:

 • Osaava-hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä eli tukea erityisesti alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Osaava-hankkeen pyrkimys on löytää palkkatyötä, työllistymisen väylä tai opiskelupaikka työvalmennuksen avulla nuorille työnhakijoille koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeen työvalmentajat kohtaavat nuoria mm. Ohjaamoissa, joiden kanssa hanke tekee tiivistä yhteistyötä.
 • Osaava-hankkeen toisena kohderyhmänä ovat kaikenikäiset pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat Alajärven ja Vimpelin alueella. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen kuntien TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa niiden paikallisten asiakkaiden parissa, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä ja jotka tarvitsevat työvalmentajan tukea mm. tietotekniikan haltuunotossa ja muissa työnhaun käytännön haasteissa.
 • Lisäksi hankkeen asiakkaita ovat kaikenikäiset työttömät työnhakijat koko maakunnassa, jotka ovat kiinnostuneet saamaan kokemusta nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen sekä järjestötyön työtehtävistä ja/tai tähtäävät mahdollisesti myöhemmin alan opintoihin. Hankkeen asiakkaiden palkkaamiseen yhdistystehtäviin käytetään työkokeiluja, palkkatukea, oppisopimusta ja työllistämistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi toiminnanohjaaja, toimistotyöntekijä, nuorisotilan valvoja, markkinointisihteeri, iltapäiväkerhon ohjaaja, työnjohtaja, siivooja tai kahvilatyöntekijä.
   
 • Osaava -hanke (alajarvi.4H.fi)
 • Osaava -hanke (facebook.com)

Oma polku II -hanke

Hankkeeseen voit hakeutua, jos asut Seinäjoen, (ml. Peräseinäjoki ja Ylistaro) Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin ja Soinin alueilla. Hanketta toteuttaa Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry ajalla 1.5.2020–31.12.2022.

Hankkeen tavoite on toteuttaa kohderyhmälle:

 • pitkäaikaistyöttömät
 • rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät
 • heikossa työmarkkina-asemassa olevat
 • maahanmuuttajat

työvalmennusta ja elintapaohjausta. Hankkeen tavoitteena on löytää kullekin asiakkaalle reitti työelämään palkkatyön, työkokeilun tai kouluttautumisen kautta. Hankkeen työvalmentajat ovat valmiina antamaan elintapaneuvontaa siitä hyötyville asiakkaille.

Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja käyttöösi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena löytää työ- tai opiskelupaikka.

HANSA

Seinäjoen kaupungin HANSA-hanke kehittää alueellista toimintamallia hankinnoilla työllistämiseen. Hankkeen toiminta-aika on 01.04.2021 – 31.03.2023. Hankinnoilla työllistämisen lisääminen on nykyisessä hallitusohjelmassa vahvasti mainittu kehittämistyön osa-alue valtakunnallisella tasolla. Kehittämisen tueksi on käynnistetty sekä Kuntaliiton toteuttama valtakunnallinen vauhditusohjelma että 7 alueellista pilottihanketta, joista yksi on siis Seinäjoen alueen HANSA-hanke.

HANSA-hankkeeseen ei oteta työnhakijoita työvalmennukseen kuten muissa TYPO-hankkeissa tehdään. HANSA keskittyy pilotoimaan paikallista mallia, jossa hankintasopimuksiin liitettään ehtoja siitä, kuinka palvelua / tavaraa / urakkaa toteuttava yritys / organisaatio on velvollinen sopimusaikana työllistämään sovitun määrän haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolloin hankinnoilla työllistäminen olisi normaalikäytäntö kaupungin hankintaprosesseissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Jaakko Säntti
Projektipäällikkö
p. 050 51 62 777
jaakko.santti@seinajoki.fi

ESR-hankkeet

ESR-hankkeet, ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa palvelua. Hankkeet järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Kiinni työelämään-hanke

16.9.2019–31.12.2022 (Uusien asiakkaiden ohjaus hankkeeseen on päättynyt)

Hankkeen kohderyhmänä ovat työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä sekä rekrytointiongelmia kohdanneet yritykset.

Hanke tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja kehittää kohderyhmän työllistymistä tukevaa verkosto- ja yritysyhteistyötä.

Hanke toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Maahanmuuttajien MONI-info

1.3.2020–31.12.2022

MONI-info on maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste. MONI-infon toimisto sijaitsee Framin kampusalueella. Osoite on Frami C, Kampusranta 9 C, katutaso. Palvelemme sinua puhelimella, internetissä tai voit tulla käymään toimistossamme.

MONI-infon palvelut ja tapahtumat ova ilmaisia ja avoimia kaikille maahanmuuttajille ja muille kiinnostuneille. MONI-infon asiakkaaksi voivat tulla kaikki maahanmuuttajat. Myös ne, jotka eivät ole rekisteröityneitä työnhakijoita TE-toimistossa. Hanketta toteuttaa Seinäjoen kaupunki.

Veto-hanke ESR

Veto-hankkeen kohderyhmänä ovat:

 • pitkäaikaistyöttömät
 • osatyökykyiset
 • vaikeasti työllistyvät
 • ikääntyneet
 • nuoret
 • maahanmuuttajat
 • erityistä tukea tarvitsevat

Hankkeessa toteutetaan myös maahanmuuttajille suunnattu pilotti Seinäjoen alueella vuonna 2022.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020–31.7.2023 ja se toimii Kuusiokuntien, Järviseudun sekä Seinäjoen ja Ilmajoen alueilla. Asiakkaita otetaan vastaan hankealueen kaikissa kunnissa olevissa toimipisteissä ja Seinäjoella PLU:n toimistolla.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, missä työkuntoisuutta (toiminta- ja työkykyisyys) edistetään työvalmennusta ja elintapaohjausta yhdistämällä.

Oivallisesti opiskeluvalmiuksia

1.3.2020–28.2.2023, Sedu

Hankkeen tavoitteena on

 • kehittää opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OIVA) toteutusmalli, joka mahdollistaa sen, että opiskelija saa alasta riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta.
 • kehittää maahanmuuttajien sujuvia siirtymiä koulutuksellisissa nivelvaiheissa.
 • lisätä Sedun toimijoiden osaamista Sedun sisäisissä prosesseissa sekä sidosryhmäyhteistyössä.
   
 • Oivallisesti opiskeluvalmiuksia (sedu.fi)

Ovi auki elämään! -hanke

Ovi auki elämään! -hanke pyrkii nimensä mukaisesti saamaan sosiaalisesti vetäytyneitä nuoria liikkeelle ja auttamaan heitä ongelmiensa kohtaamisessa. Hankkeen kesto 1.9.2020–31.12.2022. Nuoria pyritään tavoittamaan yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi työpajat, chat-istunnot ja henkilökohtaiset kohtaamiset.

TASKU – talous sujuvasti kuntoon

1.2.2020–31.1.2023

Tasku-hankkeessa haetaan ratkaisuja 24–54-vuotiaiden taloudellisen toimintakyvyn ja arjenhallinnan ongelmiin sekä sitä kautta työllistämisen edistämiseen. Hankkeen keskiössä on asiakkaiden talous- ja velkaongelmien varhaisempi tunnistaminen, tehokas puuttuminen niihin ja näiden kautta tapahtuva tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien parantaminen.

SeAMK toteuttaa TASKU – talous sujuvasti kuntoon -hanketta yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Pitkospuut

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on alkanut uusi ESR-rahoitteinen Pitkospuut – Pitkäaikaissairaiden terveyden, työkyvyn ja työllistymisen
edistäminen –hanke (1.2.2021-31.8.2023).

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat (painopiste yli 50-vuotiaissa)
sekä maahanmuuttajataustaiset pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat Etelä-Pohjanmaalla, jotka eivät ole työsuhteessa eivätkä vanhuuseläkkeellä. Lisätietoa hankkeesta ja hankkeeseen ilmoittautuminen oman virkailijan kautta TE-toimistosta tai kuntakokeilusta tai yhteydenottolomakkeella hankkeen sivulta:

Oppimispolut onnistumiseen

1.9.2021–31.8.2023
Hankkeen tavoitteena on nuorten ja työikäisten aikuisten digiperustaitojen vahvistaminen. Lisäksi hankkeessa luodaan ohjausympäristö ja vahvistetaan kohderyhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. 

Hanke tarjoaa ohjausta digiperustaitojen harjoitteluun ja akuuttien digivälitteisten asioiden hoitamiseen. Ohjaus voidaan toteuttaa Valo-Valmennusyhdistyksen tiloissa tai muussa Seinäjoen tai lähikuntien soveltuvassa paikassa. Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Ajankohtaista tiedotusta voit seurata hankkeen Facebookista ja Instagramista:

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Welcome2EP 

1.9.2021 – 31.8.2023
Koko Etelä-Pohjanmaa pois lukien Seinäjoki, missä toimii Moni-Info.

Welcome2EP palvelee Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajia neljässä eri toimipisteessä. Palvelua tarjotaan suomeksi, englanniksi ja muulla kielellä tarvittaessa tulkin avulla. Welcome2EP neuvoo alueen yrityksiä sekä kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöitä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja prosesseissa.

Welcome2EP tarjoaa koulutusta maahanmuuttajille ja työnantajille sekä erilaisia yleisötapahtumia.

STM (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Sijoita & valmenna-hanke Etelä-Pohjanmaa

(1.10.2021- 31.12.2022)
IPS-työhönvalmennus 

Asiakasryhmä:

 • Asiakkaalla tulee olla hoitokontakti psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Etelä-Pohjanmaalla.
 • 18–64 vuotiaat.
 • Oma halu työllistyä tai lähteä opiskelemaan.

Hanke toteuttaa IPS-mallin mukaista työhönvalmennusta koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Toiminta on integroitu osaksi psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidossa. Työhönvalmentajat jalkautuvat asiakkaiden luokse ja eri hoitotiimeihin ympäri maakuntaa.

 
Tukea saa juuri sen verran ja sen aikaa mitä työnhakija-asiakas sitä toivoo, tuki jatkuu tarvittaessa myös työllistymisen jälkeen. Lisäksi työhönvalmentajat toimivat työnantaja-asiakkaan tukena työllistämisprosesseissa sekä tarvittaessa muissa mielenterveyteen liittyvien haasteissa koskien työyhteisöä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on mielenterveydellisten sairauksien stigman vähentäminen.


Asiakkaat voivat tulla työhönvalmennukseen oman hoitotahon tai muun ammattilaisen ohjaamana. He voivat myös itse ottaa yhteyttä ja näin hakeutua hankkeen asiakkaaksi.

Maaseuturahasto

Menestystä kansainväliseen rekrytointiin

1.1.2022–31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on, että yritysten kansainvälisen rekrytoinnin osaaminen sekä tieto ulkomaiselle työntekijälle tarkoitetuista palveluista lisääntyy. Kun yrityksissä tunnistetaan mitkä palvelut soveltuvat missäkin tilanteessa parhaiten vastaamaan yritysten tarpeita, kynnys kansainväliseen rekrytointiin madaltuu. 

Hankkeen tavoitteena on myös edistää huomion kiinnittymistä työelämälaadullisiin tekijöihin sekä työnantajamielikuvaan, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta.

Hankkeen toimenpiteillä tähdätään yritysten työvoimansaannin helpottumiseen sekä yritysten kasvun ja investointien mahdollistumiseen

Päivitetty: 21.11.2022