Hankkeet apuna työllistymiseen

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaana sinulla on mahdollisuus käyttää erilaisten hankkeiden palveluja. Hankkeissa saat työvalmentajalta henkilökohtaista apua työllistymiseen sekä esim. piilotyöpaikkojen, työkokeilu- ja opiskelupaikkojen etsintään. Yhteistyön muodot sovitaan tarpeen mukaan. Saat työvalmentajan tueksesi, kun jätät yhteydenottopyynnön Oma asioinnissa, www.te-palvelut.fi.

Hankekäytännöistä lisätietoa antaa:
Timo Särkijärvi
0295 046 614 (myös tekstiviestit)
timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi

TYPO-hankkeet

Työllisyyspoliittisella avustuksella (TYPO) TE-toimisto voi rahoittaa hankemuodossa tuotettuja palveluja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Fokustuu-hanke

Tämän hankkeen palvelut on tarkoitettu Ilmajoen, Isonyrön, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Suupohjan alueen työnhakijoille. Hankkeen kohderyhminä ovat nuoret, osatyökykyiset sekä iäkkäämmät työnhakijat. Kauhavan alueella lisäksi maahanmuuttajataustaiset asiakkaat ja Kurikan alueella romanit.

Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja käyttöösi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena löytää työ- tai opiskelupaikka. Hankkeeessa toimii myös työnetsijä, joka auttaa työ- tai työkokeilupaikan etsimisessä. Järjestäjänä Buusti ry ajalla 1.3.2020–31.12.2021.

Osaava -hanke

Osaava-hanke 1.1.2020–31.12.2021. Hanke etsii työllistymisen ja opiskelun väyliä alle 30-vuotiaille. Nuorten lisäksi kohderyhmänä ovat KAIKENIKÄISET työttömät työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneet saamaan kokemusta  yhdistys- ja järjestötyöstä tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksesta. Hanke toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja tekee tiivistä yhteistyötä Ohjaamoiden kanssa.

Oma polku II -hanke

Tähän hankkeeseen voit hakeutua, jos asut Seinäjoen, (ml. Peräseinäjoki ja Ylistaro) Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin ja Soinin alueilla. Hankkeen kohderyhminä ovat nuoret, maahanmuuttajat sekä työnhakijat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeeseen osallistujalle oma polku. Hanketta toteuttaa Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry ajalla 1.5.2020–31.12.2021.

Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja käyttöösi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena löytää työ- tai opiskelupaikka.

Hankkeen työvalmentajien ohjauksessa sinun on myös mahdollista saada liikunta- ja elintapaneuvontaa.

Apunasi

Hanke toimii Alajärven ja Vimpelin alueella, toteuttajana Alajärven 4H-yhdistys ry. 1.9.2020-31.12.2021. Apunasi-hanke auttaa työllistymisessä työvalmennuksen avulla. Kohderyhminä ovat alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevat alueen työnhakijat, erityisesti nuoret vastavalmistuneet, maahanmuuttajat ja pitkään työmarkkinoilta poissa olleet, esimerkiksi perhevapailta palaavat. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimistosta.

Majakka II-hanke

Hanke tarjoaa henkilökohtaista palvelua työllistämismahdollisuuksiin liittyen Evijärven ja Lappajärven alueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, osatyökykyiset, osaamisen päivittämistä tarvitsevat, ikääntyneet, maahanmuuttajataustaiset tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat. Toiminta-aika 1.11.2020–31.12.2021, toteuttaja Lappajärven ja Evijärven kunnat.

HANSA

Seinäjoen kaupungin HANSA-hanke kehittää alueellista toimintamallia hankinnoilla työllistämiseen. Hankkeen toiminta-aika on 01.04.2021 – 31.03.2023. Hankinnoilla työllistämisen lisääminen on nykyisessä hallitusohjelmassa vahvasti mainittu kehittämistyön osa-alue valtakunnallisella tasolla. Kehittämisen tueksi on käynnistetty sekä Kuntaliiton toteuttama valtakunnallinen vauhditusohjelma että 8 alueellista pilottihanketta, joista yksi on siis Seinäjoen alueen HANSA-hanke.

HANSA-hankkeeseen ei oteta työnhakijoita työvalmennukseen kuten muissa TYPO-hankkeissa tehdään. HANSA keskittyy pilotoimaan paikallista mallia, jossa hankintasopimuksiin liitettään ehtoja siitä, kuinka palvelua / tavaraa / urakkaa toteuttava yritys / organisaatio on velvollinen sopimusaikana työllistämään sovitun määrän haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolloin hankinnoilla työllistäminen olisi normaalikäytäntö kaupungin hankintaprosesseissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Jaakko Säntti
Projektipäällikkö
050 51 62 777
jaakko.santti@seinajoki.fi

ESR-hankkeet

ESR-hankkeet, ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa palvelua. Hankkeet järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Katso lisää mielenkiintoisista mahdollisuuksista ja lähde mukaan.

Tolkkupaja-hanke

Tolkkupaja-hanke on suunnattu sinulle alle 30-vuotias seinäjokelainen nuori. Tavoitteena on antaa tukea ja ohjata kohti koulutusta ja työelämää. Hankkeessa vahvistetaan nuorten työelämätaitoja, toimintakykyä, sosiaalisia taitoja ja vahvuuksia. 

Yhteystiedot: Piia Lampinen, projektipäällikkö p. 044 470 0290 piia.lampinen@seinajoki.fi

Kiinni työelämään-hanke

16.9.2019–15.9.2022

Hankkeen kohderyhmänä ovat työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä sekä rekrytointiongelmia kohdanneet yritykset.

Hanke tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja kehittää kohderyhmän työllistymistä tukevaa verkosto- ja yritysyhteistyötä.

Hanke toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella (pl. Seinäjoki).

TASKU – talous sujuvasti kuntoon

1.2.2020–31.1.2023

Tasku-hankkeessa haetaan ratkaisuja 24–54-vuotiaiden taloudellisen toimintakyvyn  ja arjenhallinnan ongelmiin sekä sitä kautta työllistämisen edistämiseen. Hankkeen keskiössä on asiakkaiden talous- ja velkaongelmien varhaisempi tunnistaminen, tehokas puuttuminen niihin ja näiden kautta tapahtuva tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien parantaminen.

SeAMK toteuttaa TASKU – talous sujuvasti kuntoon -hanketta yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Maahanmuuttajien MONI-info

1.3.2020–31.12.2022

MONI-info on maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste. MONI-infon toimisto sijaitsee Framin kampusalueella. Osoite on Frami C, Kampusranta 9 C, katutaso. Palvelelmme sinua puhelimella, internetissä tai voit tulla käymään toimistossamme.

MONI-infon palvelut ja tapahtumat ova ilmaisia ja avoimia kaikille maahanmuuttajille ja muille kiinnostuneille. MONI-infon asiakkaaksi voivat tulla kaikki maahanmuuttajat - myös ne, jotka eivät ole rekisteröityneitä työnhakijoita TE-toimistossa. Hanketta toteuttaa Seinäjoen kaupunki.

Veto-hanke ESR

Veto-hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat ja erityistä tukea tarvitsevat. Hankkeessa toteutetaan myös maahanmuuttajille suunnattu pilotti Seinäjoen alueella vuonna 2022.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020–31.7.2023 ja se toimii Kuusiokuntien, Järviseudun sekä Seinäjoen ja Ilmajoen alueilla. Asiakkaita otetaan vastaan hankealueen kaikissa kunnissa olevissa toimipisteissä ja Seinäjoella PLU:n toimistolla.

Hankkeessa kehitetään  toimintamalli, missä työkuntoisuutta (toiminta- ja työkykyisyys) edistetään työvalmennusta ja elintapaohjausta yhdistämällä.

Oivallisesti opiskeluvalmiuksia

1.3.2020–28.2.2023, Sedu

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OIVA) toteutusmalli, joka mahdollistaa sen, että opiskelija saa alasta riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta.
  • kehittää maahanmuuttajien sujuvia siirtymiä koulutuksellisissa nivelvaiheissa.
  • lisätä Sedun toimijoiden osaamista Sedun sisäisissä prosesseissa sekä sidosryhmäyhteistyössä.
     
  • Oivallisesti opiskeluvalmiuksia (sedu.fi)

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

1.2.2020–28.2.2022, SeAMK

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Hankkeen avulla edistetään ulkomaalaisten työllistymistä alueen yrityksiin parantamalla työllistymisvalmiuksia lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi.

Toiminnan kukka

1.4.2019–31.3.2022, Alavuden kaupunki

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat eri ikäiset Kuusiokuntien alueella asuvat henkilöt. Henkilöillä voi olla haasteina puuttuva ammatillinen koulutus tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Taustalla voi olla myös syrjäytymistä ja toiminnan rajoitteita. Toiminnan kukka -hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea kohderyhmää koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille.

Ovi auki elämään! -hanke

Ovi auki elämään! -hanke pyrkii nimensä mukaisesti saamaan sosiaalisesti vetäytyneitä nuoria liikkeelle ja auttamaan heitä ongelmiensa kohtaamisessa. Hankkeen kesto 1.9.2020–31.12.2022. Nuoria pyritään tavoittamaan yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi työpajat, chat-istunnot ja henkilökohtaiset kohtaamiset.

Pitkospuut

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on alkanut uusi ESR-rahoitteinen Pitkospuut – Pitkäaikaissairaiden terveyden, työkyvyn ja työllistymisen edistäminen –hanke (1.2.2021-31.8.2023). Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat (painopiste yli 50-vuotiaissa) sekä maahanmuuttajataustaiset pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat Etelä-Pohjanmaalla.
 

OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

OK Työmarkkinoilla

Hankkeen kesto 1.10.2020-31.10.2022
Hankkeessa edistetään ja tuetaan asiakkaan työllistymiskykyä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Hanketoimenpiteisiin tavoitellaan 

  1. työtä vailla olevia, jotka voidaan työllistää lyhyellä koulutuksella tai osaamisen uudistamisella; 
  2. vastavalmistuneita korkeakoulutettuja ja muita korkeasti koulutettuja työttömiä, jotka yhden tutkinnonosan avulla vahvistavat työllistettävyyttään; 
  3. toisen asteen tutkinnon suorittaneita ja työllisiä, jotka osaamistason nostamiseksi, ammatillisen siirtymän mahdollistamiseksi tai työllistymisen edistämiseksi hyötyvät korkeakoulutasoisista opinnoista; 
  4. maahanmuuttajia.

Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston yhteistyönä.

Hankkeen toiminnasta voit lukea lisää hankkeen sosiaalisen median kanavista: