Uravalmennukset

Uravalmennuksista saat tukea omien ammatillisten suunnitelmiesi laatimiseen ja toteuttamiseen. Saat tietoa työelämän muutoksista sekä alueellisesta työllisyystilanteesta ja yrityksistä. Saat tukea omien taitojesi ja vahvuuksiesi tunnistamiseen ja uutta näkökulmaa osaamisesi soveltuvuuteen eri aloille.

Tutustu valmennuksiin

Uravalmennus Ohjuri

Uravalmennus Ohjuri on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston sekä alueen kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaille, jotka miettivät ura- tai koulutusmahdollisuuksia. 18 päivää kestävässä valmennuksessa keskitytään yksilölliseen urasuunnitteluun ja konkreettiseen työnhakuun.

Valmentaja tukee sinua ammatillisten suunnitelmien laatimisessa ja niiden toteuttamisessa koko valmennuksen ajan. Saat runsaasti materiaalia ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman laadintaan. Valmennuksen aikana tehdään myös yritysvierailuita osallistujien mielenkiinnon mukaisiin yrityksiin.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

 • Omien taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen
 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
 • Työelämän vaatimukset ja muutossuunnat
 • Alueellinen työllisyystilanne
 • Koulutusvaihtoehtojen kartoittaminen ja oppimistyylitestit
 • Viestintätaidot
 • Työnhakumenetelmät ja työnhakuasiakirjat
 • Oman urasuunnitelman laatiminen

Osallistujilta saatua palautetta uravalmennus Ohjurista

 • Piristävää ja ajatuksia herättävää. On myös mukavaa kanssakäymistä ihmisten kanssa,ja on oppinut uusia juttuja,kuten tämä zoomin käyttö.
 • Olen oppinut monipuolisesti havainnoimaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia ja osaamista. Valmennuksen aidosti kannustava ilmapiiri on luonut itselle mahdollisuuden tarkastella omaa elämää avoimin silmin ja rohkeammin kuin aiemmin. Valmentajat ovat todella inspiroivia ja positiivisia ja jotenkin omatkin ajatukset tulevat positiivisemmaksi.
 • En osaa sanoa muuta kuin,että olisinpa päässyt tälle valmennukselle vaikka jo ylä-asteella tai edes 10 vuotta sitten.

Ajat ja paikkakunnat löydät tapahtumakalenterista sekä ilmoittautumislomakkeelta.

Valmennuksen järjestäjä: Valmennuskeskus Public

Ilmoittaudu Ohjuriin tästä. (webropol.com)

 

Uravalmennus Vahvuri

Uravalmennus Vahvuri on tietylle kohderyhmälle suunnattu uravalmennus, jossa korostuu yksilöllisyys ja henkilökohtainen ohjaus.

Valmennuksesta saat tukea oman tulevaisuutesi suunnitteluun, työnhakuun ja kouluttautumiseen liittyen. Valmennus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet huomioiden käytäntö edellä.

Valmennus koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmäpäivistä. Ryhmäpäivien ja yksilöohjauksen määrä vaihtelee ryhmittäin. Tyypillinen ryhmäpäivien määrä on 5-10 ja yksilöohjaustuntien 6-8 h / osallistuja. Ryhmävalmennuspäivistä saat kulukorvauksen.

Valmennuksen hyödyt osallistujalle

Valmennus on osallistujalle monipuolinen paketti, jonka räätälöintiin itselle sopivaksi voi myös vaikuttaa yksilöohjauksen sisältöjen ja aikataulun kautta. Ajatus on, että saat valmennuksesta konkreettista apua tulevan työurasi pohjustamisessa henkilökohtaisen tarpeesi mukaan. Valmennuksessa käytettävä tapa lähestyä urasuunnittelua ja työnhakua auttaa sinua myös myöhemmin työurasi aikana.

Tutustu tuleviin Vahvuri-ryhmiin

Löydät tulevat Vahvuri-ryhmät tapahtumakalenterista ja ilmoittautumislomakkeelta.

Valmennuksen järjestäjä: Valmennuskeskus Public

Ilmoittaudu Vahvuriin tästä.

 

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksen sisältö

Tervetuloa osaamiskartoitukseen, jossa saat yksilöllistä tukea oman tulevaisuutesi suunnitteluun, työnhakuun ja kouluttautumiseen. Kartoitus ja siihen liittyvä valmennus toteutetaan osallistujien yksilölliset tilanteet huomioiden käytäntö edellä. Kartoitukseen voivat osallistua kaikki työnhakijat.

Osaamiskartoituksessa saat valmentajalta yksilöllistä tukea ja neuvoja osaamisesi tunnistamiseen. Valmentaja auttaa sinua sanoittamaan oman osaamisesi konkreettisesti työnhakudokumentteihin. Saat arvion omasta osaamisestasi ja yksilöllisiä vinkkejä viemään työn- ja koulutuksenhakua eteenpäin.

Osaamiskartoitus tehdään Webropol-alustalla, jonka jälkeen saat henkilökohtaista ohjausta valmentajalta enintään 5 tuntia etäyhteyden kautta.

Kartoituksen hyödyt osallistujalle

Osaamiskartoitus on monipuolinen ja tiivis paketti, jossa saat henkilökohtaista ohjausta oman tulevaisuutesi suunnitteluun. Ajatus on, että saat kartoituksessa konkreettista apua tulevan työurasi pohjustamisessa henkilökohtaisen tarpeesi mukaan.

Kartoituksen aikana saat konkreettiset työkalut jatkoa varten, mikä auttaa sinua tulevalla urapolullasi.

Tervetuloa mukaan!

Valmennuksen järjestäjä: Valmennuskeskus Public

Ilmoittaudu Osaamiskartoitukseen tästä.