Uravalmennukset

Uravalmennuksista saat tukea omien ammatillisten suunnitelmiesi laatimiseen ja toteuttamiseen. Saat tietoa työelämän muutoksista sekä alueellisesta työllisyystilanteesta ja yrityksistä. Saat tukea omien taitojesi ja vahvuuksiesi tunnistamiseen ja uutta näkökulmaa osaamisesi soveltuvuuteen eri aloille.

Tutustu valmennuksiin

Uravalmennus Ohjuri
Uravalmennus Vahvuri
Uravalmennus verkossa
Osaamiskartoitus
 

Uravalmennus Ohjuri

Uravalmennus Ohjuri on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaille, jotka miettivät ura- tai koulutusmahdollisuuksia. 18 päivää kestävässä valmennuksessa keskitytään yksilölliseen urasuunnitteluun ja konkreettiseen työnhakuun.

Valmentaja tukee sinua ammatillisten suunnitelmien laatimisessa ja niiden toteuttamisessa koko valmennuksen ajan. Saat runsaasti materiaalia ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman laadintaan. Valmennuksen aikana tehdään myös yritysvierailuita osallistujien mielenkiinnon mukaisiin yrityksiin.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

 • Omien taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen
 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
 • Työelämän vaatimukset ja muutossuunnat
 • Alueellinen työllisyystilanne
 • Koulutusvaihtoehtojen kartoittaminen ja oppimistyylitestit
 • Viestintätaidot
 • Työnhakumenetelmät ja työnhakuasiakirjat
 • Oman urasuunnitelman laatiminen

Ajat ja paikkakunnat löydät tapahtumakalenterista sekä ilmoittautumislomakkeelta.

Tapahtumakalenteri

Esittelyvideo (YouTube)

"Lisää tällaisia, aivan huippua!" Lue Niina Keskisen haastattelu Valmennuskeskus Publicin verkkosivuilla.

Ilmoittaudu Ohjuriin tästä.

Ilmoittautuminen vuoden 2021 uravalmennusryhmiin tästä (Webropol-ilmoittautuminen)

Uravalmennus Vahvuri

Uravalmennus Vahvuri on tietylle kohderyhmälle suunnattu uravalmennus, jossa korostuu yksilöllisyys ja henkilökohtainen ohjaus.

Valmennuksesta saat tukea oman tulevaisuutesi suunnitteluun, työnhakuun ja kouluttautumiseen liittyen. Valmennus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet huomioiden käytäntö edellä.

Valmennus koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmäpäivistä. Ryhmäpäivien ja yksilöohjauksen määrä vaihtelee ryhmittäin. Tyypillinen ryhmäpäivien määrä on 5-10 ja yksilöohjaustuntien 6-8 h / osallistuja. Ryhmävalmennuspäivistä saat kulukorvauksen.

Valmennuksen hyödyt osallistujalle

Valmennus on osallistujalle monipuolinen paketti, jonka räätälöintiin itselle sopivaksi voi myös vaikuttaa yksilöohjauksen sisältöjen ja aikataulun kautta. Ajatus on, että saat valmennuksesta konkreettista apua tulevan työurasi pohjustamisessa henkilökohtaisen tarpeesi mukaan. Valmennuksessa käytettävä tapa lähestyä urasuunnittelua ja työnhakua auttaa sinua myös myöhemmin työurasi aikana.

Tutustu tuleviin Vahvuri-ryhmiin

Löydät tulevat Vahvuri-ryhmät tapahtumakalenterista ja ilmoittautumislomakkeelta.

Tapahtumakalenteri

Ilmoittaudu Vahvuriin tästä.

Ilmoittautuminen vuoden 2021 uravalmennusryhmiin tästä (Webropol-ilmoittautuminen)

 

Uravalmennus verkossa

Uravalmennus verkossa on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaille. Valmennus sopii sinulle, jos kaipaat tukea ja ohjausta työurallasi: olipa sitten kyse uuden ammatin hankkimisesta, työtehtävän vaihdoksesta tai oikean koulutuksen löytämisestä. Valmennus kestää viisi opiskelupäivää, jotka voit suorittaa omaan tahtiisi neljän viikon aikana

Toteutus

Uravalmennus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Saat sähköpostitse henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Voit aloittaa valmennuksen heti, kuitenkin viimeistään 10 päivän kuluessa tunnusten saamisesta.

Uravalmennus verkossa koostuu itsenäisestä työskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Materiaali on jaettu teemoittain ja voit edetä sisältöalueita oman tarpeesi ja kiinnostuksesi mukaan painottaen. Henkilökohtaisessa ohjauksessa keskitytään yksilölliseen tilanteeseesi.

Osallistuminen edellyttää vain toimivaa internet-yhteyttä ja perustason internet-taitoja. Katso Uravalmennuksen esittelyvideo.

Sisältö

 • Henkilökohtaiset vahvuudet ja osaamisalueet, hankittu ja siirrettävä osaaminen
 • Ammatit, työpaikat ja työtehtävät
 • Työelämän vaatimukset, yleiset työelämätaidot
 • Oman osaamisen täydentämistarpeet ja aikuiskoulutusmahdollisuudet
 • Työnhaun kanavat ja asiakirjat
 • Onnistuminen työhaastattelussa

Valmennuksen päättyessä sinulla on toteuttamiskelpoinen ja realistinen ura- ja työllistymissuunnitelma, jonka avulla edetä.

Ilmoittaudu Uravalmennukseen tästä.
 

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksen sisältö

Tervetuloa osaamiskartoitukseen, jossa saat yksilöllistä tukea oman tulevaisuutesi suunnitteluun, työnhakuun ja kouluttautumiseen. Kartoitus ja siihen liittyvä valmennus toteutetaan osallistujien yksilölliset tilanteet huomioiden käytäntö edellä. Kartoitukseen voivat osallistua kaikki työnhakijat.

Osaamiskartoituksessa saat valmentajalta yksilöllistä tukea ja neuvoja osaamisesi tunnistamiseen. Valmentaja auttaa sinua sanoittamaan oman osaamisesi konkreettisesti työnhakudokumentteihin. Saat arvion omasta osaamisestasi ja yksilöllisiä vinkkejä viemään työn- ja koulutuksenhakua eteenpäin.

Osaamiskartoitus tehdään Webropol-alustalla, jonka jälkeen saat henkilökohtaista ohjausta valmentajalta enintään 5 tuntia etäyhteyden kautta.

Kartoituksen hyödyt osallistujalle

Osaamiskartoitus on monipuolinen ja tiivis paketti, jossa saat henkilökohtaista ohjausta oman tulevaisuutesi suunnitteluun. Ajatus on, että saat kartoituksessa konkreettista apua tulevan työurasi pohjustamisessa henkilökohtaisen tarpeesi mukaan.

Kartoituksen aikana saat konkreettiset työkalut jatkoa varten, mikä auttaa sinua tulevalla urapolullasi.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu Osaamiskartoitukseen tästä.

Oma
asiointi

Valmennuskeskus Public logo.
Amiedu logo.