Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi tällä verkkosivustolla sekä muut avustukseen liittyvät ohjeet sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto käynnissä olevat työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetut hankkeet löydät kohdasta Paikalliset palvelut.

Hankkeet apuna työllistymiseen

Ajankohtaista

« Takaisin

Avustushaku 11.8.2017 saakka, hankkeita toivotaan erityisesti maakuntiin

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) painoalueina vuoden 2017 kansallisten työllisyyspoliittisten avustusten hankehaussa ovat laajemmat hallinnolliset kokonaisuudet, työelämäyhteydet ja valmiudet verkostotyöhön. Verkostoissa korostuvat erityisesti yritykset ja oppilaitokset. Hankkeissa edellytetään erityisesti konkreettista ja tavoitteellista asiakastyötä työhönvalmennuksen keinoin. Hankkeeseen palkattavalla henkilöstöllä tulee olla valmiudet vaatimaan asiakasvalmennukseen ja asiakkaiden viemiseen avoimille työmarkkinoille.  Hankkeen toimijoilta edellytetään Suomen koulutusjärjestelmien tuntemusta. Hyvä kuntayhteistyö on myös hankkeissa tarvittavaa perusosaamista. 

Hankkeet toivotaan kohdentuvan selkeästi seuraaville aluille:

Suupohja - Kurikka, Lapua - Kauhava ja Järviseutu

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto arvioi hankkeille avustusta myöntäessään hankkeen toimintakelpoisuuden, hankkeessa tarjottavat palvelut, hankkeeseen rekrytoitavan henkilöstön valmiuskriteerit ja rekrytoitava henkilöstö tulee hyväksyttää TE-toimistolla.  Hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan pääasiassa työllisyyspoliittisin kriteerein. Hankkeella tulee olla myös riittävät taloudelliset resurssit ja hankittuna omarahoitusosuutta.

Hankkeita rahoitetaan koko Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueelle.  TE-toimisto harkitsee avustuksen määrän tapauskohtaisesti hakemuksessa esitetyn toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta.

Vuoden 2017 hankehakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistolle 11.8.2017 klo 16.15  mennessä. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto neuvottelee tarvittaessa tarkemmin hanketta hakeneiden kanssa hankesuunnitelmista hankehaun jälkeen.

Hakemukset ajantasaisine liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kirjaamoon.  Hakemus- ja liitelomakkeet sekä TYPO-avustusta koskeva lainsäädäntö soveltamisohjeineen löytyvät tämän sivun linkeistä. 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, kirjaamo (käyntiosoite: Aallonkatu 8, 60100 SEINÄJOKI)

Pl 156

60101 SEINÄJOKI

Kuoreen tunnus: TYPO-hakemus

Lisätietoja ajalla: 20. - 30.6. ja 31.7. - 11.8.2017 / asiantuntija Hannele Koivumäki (hannele.koivumaki@te-toimisto.fi)

 


Oma
asiointi

Lomakkeet

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta TEM308Maksatushakemus työllisyyspoliittinen avustus TEM307Työllisyyspoliittisen avustuksen ennakkohakemus TEM306

>> Raportointipohja

Lisätietoa aiheestaTyöllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja antaa

Hannele Koivumäki, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (puh. 0295046565, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi)