Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi tällä verkkosivustolla sekä muut avustukseen liittyvät ohjeet sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto käynnissä olevat työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetut hankkeet löydät kohdasta Paikalliset palvelut.

Hankkeet apuna työllistymiseen

Ajankohtaista

« Takaisin

Hankerahoituksen keskustelutilaisuus 13.8.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto kutsuu keskustelutilaisuuteen työllistämiseen liittyvästä  hankerahoituksesta  kiinnostuneet

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto avaa elokuussa työllisyyspoliittisenavustuksen rahoitushaun vuodelle 2020. Hankehausta järjestetään keskustelutilaisuus 13.8. klo 9.00 TE-toimistossa Seinäjoella.

-Haluamme pitää vapaamuotoisen tilaisuuden, jonne kaikki rahoituksen hakemisesta kiinnostuneet tahot voivat tulla esittämään kysymyksiä, kertoo asiantuntija Hannele Koivumäki Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työllisyyden edistämiseen.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2020 avustushakemuksissa arvostetaan niiden kohdentamista

- erityisryhmiin, osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat

- välityömarkkinoiden kehittämiseen, edistetään erityisen tuen tarpeessa olevien pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin, työvalmentajien saatavuutta parannetaan

- kolmannen sektorin palkkatuen uudistamiseen, johon lisätään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että se tukee avoimille työmarkkinoille siirtymistä

- työllisyyspalveluiden kehittämiseen, erityisesti tukemaan nopeaa uudelleen työllistymistä, huomioiden yksilölliset tarpeet, parannetaan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta, henkilökohtaista palvelua, kehitetään ura- ja ohjauspalveluita erityisesti pitkään perhevapailla olleille ja ikääntyneille työntekijöille, työuraohjausta myös työssäkäyville

Vuonna 2019 hankkeita toteuttivat neljä toimijaa. Tämän vuoden hankkeiden toiminta kohdistuu pitkäaikaistyöttömien tai sen uhanalaisten henkilöiden auttamiseen työvalmennuksen keinoin kohti avoimia työmarkkinoita. Hankkeissa on ollut aktiivisesti mukana lähes 500 henkilöä. Näistä henkilöistä 60 % on työllistynyt tai aloittanut pitkäkestoisen koulutuksen.

Tänä vuonna tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella henkilökohtainen kasvokkain tehty asiakastyö on ollut arvostettua. Hankkeita on toteutettu siten, että jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan alueella on ollut mahdollisuus tavata työvalmentaja. Hankkeiden toteuttajista kolme on yhdistyksiä ja yksi julkisen sektorin edustaja. Rahaa hankkeisiin on sidottu vajaa 700 000 €. Hankkeita voidaan toteuttaa kolme vuotta, mutta rahoituspäätökset tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lisää työllisyyspoliittisesta avustuksesta:

http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/tyollisyyspoliittinen-avustus

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto:

Hannele Koivumäki p. 0295 046 565 (5.7. asti)

8.7. alkaen Katri Lehto p. 0295 046 581 


Oma
asiointi

Lomakkeet

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta TEM308Maksatushakemus työllisyyspoliittinen avustus TEM307Työllisyyspoliittisen avustuksen ennakkohakemus TEM306

>> Raportointipohja

Lisätietoa aiheestaTyöllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja antaa

Hannele Koivumäki, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (puh. 0295046565, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi)