Kohti Oppisopimusta -pilotti

Toukokuussa 2021 on käynnistynyt TEM:in rahoittama Kohti oppisopimusta- pilotti, jonka tavoitteena on lisätä alle 30-vuotiaiden oppisopimuksia ja siten kouluttaa osaavia työntekijöitä maakunnan yrityksiin ja muille työnantajille. Panostamme erityisesti päivitetyn oppisopimustietouden viemiseen työllistymisen verkostossa ja nuorten parissa toimiville. Pilotti jatkuu 30.4.2023 saakka.

Pilotissa teemme tiivistä ja asiakaslähtöistä ohjaustyötä nuorten parissa. Jokaiselle pyritään löytämään räätälöity työllistymispolku kohti työtä. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää Etelä-Pohjanmaalle aivan uusi palvelumalli oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja nuorten työllistymisen edistämiseksi.

Pilotin kohderyhmä

Pilotin kohderyhmään kuuluvat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden uravalinta ei ole työllistänyt tai osoittautui vääräksi sekä maakunnan yrittäjät ja työnantajat. Pilotissa selvitetään oppisopimuksen mahdollisuudet mille tahansa toisen asteen tutkinnolle asiakkaan tarpeista lähtien. Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsopimus, johon on mahdollista saada palkkatukea koko oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimuksesta kiinnostuneet nuoret ja työnantajat voivat olla suoraan yhteydessä pilotin työntekijöihin. 

Ota yhteyttä! 

Sarjaana Mantovani
p. 0295 046 293
sarjaana.mantovani@te-toimisto.fi

 

Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Päivitetty: 14.03.2023