Ajankohtaista

null Starttirahan kysyntä pysyi hyvänä Etelä-Savossa koronasta huolimatta

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto myönsi starttirahaa uuden yritystoiminnan aloittamiseen vuonna 2020 yhteensä 136 kappaletta. - Myönnettyjen starttirahojen määrä vastasi aikaisempien vuosien tasoa (v. 2019 131 päätöstä) kertoo palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta. 

Starttirahojen myöntämiseen perusteisiin ei ole tullut muutoksia. Kielteisten päätösten määrä on pysynyt ennallaan noin 10 %:ssa, painottaa Joutsalainen.

Mikkelin seudulla starttirahan kysyntä kasvoi 

Mikkelin seudulla vuonna 2020 starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 74 yrittäjää, mikä on edellisiä vuosia enemmän (v. 2019 60). - Digitalisaatio on lisännyt yrittämisen mahdollisuuksia kautta eri toimialojen, täydentänyt olemassa olevaa liikeideaa ja kenties rohkaissut hakijaa isompaan toimintaan kuten esim. verkkokaupan lisämyyntiajatus on, kertoo asiantuntija Ilkka Pulkkinen Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin toimipaikasta.Starttirahan kysyntä jatkuu tasaisena yrityskauppojen ja sukupolven vaihdosten takia, arvioi Pulkkinen. 

Pieksämäen seudulla starttirahan kysyntä pysyi ennallaan 

Pieksämäen seudulla vuonna 2020 starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 19 yrittäjää (v. 2019 26). Starttirahan hakijoiden määrä väheni hieman edellisvuodesta. -  Pieksämäen seudulla starttirahan kysyntään on vaikuttanut sivutoimisen yrittäjyyden sekä kevytyrittäjyyden lisääntyminen, kertoo asiantuntija Tarja Komulainen Etelä-Savon TE-toimiston Pieksämäen toimipaikasta. Uusia yrityksiä perustettiin mm. tekniikan ja palvelujen toimialoille. -  Toivon, että kysyntä starttirahasta kasvaa tälle vuodelle, toteaa Komulainen. 

Savonlinnan seudulla starttirahaa kysyttiin entiseen tahtiin 

Savonlinnan seudulla starttirahapäätösten määrä pysyi vuonna 2020 viime vuosista totutulla tasolla. Päätöksiä tehtiin 36 kpl (v. 2019 42 kpl). Alkukevät oli uusien yritysten perustannassa hiljaista aikaa koronastakin johtuen, mutta kesällä, kun viruksen 1. aalto oli tasaantunut, alkoi hiljalleen myös starttirahan kysyntä lisääntymäänkertoo asiantuntija Hannu Laamanen Etelä-Savon TE-toimiston Savonlinnan toimipaikasta. Uusia yrityksiä perustettiin eniten rakennus- ja sitä sivuaville toimialoille, palvelusektorille, erilaisiin asiantuntijapalveluihin sekä hoiva-alalle. -Yritysten kannattavuus nousi viime vuonna koronasta johtuen entistäkin tärkeämpään rooliin. Virus aiheutti osaltaan myös yritysten kasvavan panostuksen verkkokaupan puolelle. Yrittäjyyden ja starttirahan näkökulmasta odotukset vuodelle 2021 ovat varovaisen positiivisia, toteaa Laamanen. 

Starttirahan myöntämisen kriteerit 

Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ennen yritystoiminnan aloittamista. Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (33,78 € /päivä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 

Lisätietoja verkkosivuilla: 

Työkaluja yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen (oma.yrityssuomi.fi)

Lisätietoja:


Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 054