Ajankohtaiset

<< Takaisin

Osa-aikatyö ei enää viivytä Kelasta saatavaa työttömyysetuutta

1.4.2019 alkaen palkan ja työttömyysturvan yhdistäminen on yksinkertaista ja viiveetöntä jos työttömyysetuuden maksaja on Kela. Työssäoloaika ilmoitetaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka työstä on maksettu. Kela saa tiedot maksetusta palkasta suoraan tulorekisteristä.

Ennen uuden lain voimaantuloa sovitellun työttömyyetuuden laskemiseen tarvittavien palkkatietojen odottaminen on aiheuttanut etuuden saajille viivästyksiä etuuden maksamiseen. Tämä odottaminen jää nyt uuden lain myötä historiaan. Jos erimerkiksi osa-aikatyö on tehty huhtikuussa, mutta palkka maksetaan vasta kesäkuun puolella, sovitellaan palkka vasta kesäkuun työttömyysetuuden yhteydessä. Huhtikuun työttömyysetuus maksetaan tällöin normaalisti.

Laki tulee voimaan 1.4.2019 ja koskee siis niitä osa-aikatöitä, jotka tehdään tuon päivämäärän jälkeen. Työttömyyskassat eivät vielä tietoja tulorekisteristä tässä vaiheessa saa, joten nyt muutos koskee Kelan maksamia etuuksia.

Toimi siis näin:

* Ilmoita työssäolo ihan niin kuin ennenkin työttömyysajan ilmoituksessa
* Palkkakuittia ei tarvitse enää Kelaan toimittaa. Kela saa tiedot tulorekisteristä


Oma
asiointi