Webropol- ilmoittautuminen Foreammatti palveluun

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Ville Luukkanen
Hämeen TE-toimisto
PL85, 15140 Lahti
ville.luukkanen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Hämeen TE-toimiston asiakkaiden Foreammatti-palveluun ohjaus

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään palveluun ohjaamiseen ja tiedottamiseen mahdollisuudesta jakaa erikseen täytetty ForeAmmatin osaamisprofiili TE-toimiston kanssa. TE-toimisto voi hyödyntää osaamisprofiilia tietojen luovuttajan työllistymisen edistämiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Vastaajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Webropol-ilmoittautumisen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntuottajalle palvelun järjestämiseksi JTYPL:n 12 luku 6§:n perusteella. Muualle tietoja ei luovuteta. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia