null Ammattibarometri 3/2014: Edelleen pulaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä

Kaakkois-Suomen vuoden 2014 kolmannen ammattibarometrin mukaan, valtakunnallisesta arvioinnista poiketen, seuraavan kuuden kuukauden aikana jatkuu edelleen työvoimapula tietyissä sosiaali- ja terveysalan ammateissa.

Lisäksi Kaakkois-Suomessa on joissakin ammateissa ns. pullonkaulaongelma eli tekijöistä on pulaa, vaikka työttömiä hakijoita on tarjolla. Ongelma johtuu osittain palkkauksesta ja huonosta mielikuvasta työn suhteen. Näitä ammatteja ovat mm. puhelinmyyjät, tuote-esittelijät ja myyntiedustajat.

Työvoiman ylitarjontaa on jo pidempään ollut teollisuuden eri ammateissa ja toimistotyöntekijöiden osalta. Kausivaihtelusta ja työmarkkinoiden jatkuvasta epävarmuudesta johtuen ylitarjontaa on seuraavan puolen vuoden aikana useammissa ammateissa. Erityisesti rakennusalan ammateissa työpaikkatilanteen ennakoidaan heikkenevän. Myös palvelualoilla alkaa näkyä muutos huonompaan suuntaan. Esimerkiksi myynti-, hotelli- ja ravintola-alan tietyissä ammateissa arvioidaan olevan jatkossa ylitarjontaa.

Ammatteja, joissa on pulaa työntekijöistä:

 • erityisopettajat
 • farmaseutit
 • hammaslääkärit
 • kuulontutkijat ja puheterapeutit
 • palkanlaskijat
 • psykologit
 • sairaanhoitajat
 • sosiaalityö erityisasiantuntijat

Ammatteja, joissa on enemmän hakijoita kuin työpaikkoja:

 • ahtaajat
 • elektroniikan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat
 • hitsaajat
 • huonekalupuusepät
 • laborantit
 • muurarit
 • painopinnanvalmistajat
 • putkiasentajat
 • talonrakentajat

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Ammattibarometrissä käytetyt ammattinimikkeet ovat osittain muuttuneet, koska syyskuun arviointi tehtiin kesällä 2014 uudistuneen ammattiluokituksen mukaan.

Katso seutukuntakohtaiset ammattibarometrit