null Kaakkois-Suomen heinäkuun työllisyyskatsaus: Työttömistä työnhakijoista 15% on kokoaikaisesti lomautettuja

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa yhteensä 20 488 työtöntä työnhakijaa, joka on 4 300 henkilöä (+26,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nousi 23 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömien määrät kasvoivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla 24 % (+1 133 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 19 % (+928 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 34 % (+1 494) henkilöä) ja Imatran seudulla 33 % (+745 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Valtakunnallisesti suhteellinen muutos oli suurinta Uudellamaalla (+62 %), Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla (molemmissa 51 %) ja Ahvenanmaalla (+221 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 13 % enemmän kuin edellisvuonna. Molempien, sekä naisten että miesten pitkäaikaistyöttömyys kasvoi saman verran. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 7 % (90 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 8 % (109 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 17 % (130 henkilöä) ja Imatran seudulla 40 % (154 henkilöä). Koko maassa oli heinäkuun lopussa työttömänä työnhakijana 387 465 henkilöä, joka on 44 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä laski -9 % edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 21 % (koko maa 20 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 4 000 enemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä noin 26 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä väheni. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli heinäkuun aikana avoinna 1 548 uutta työpaikkaa, joka on -16 % (-298 kpl uutta työpaikkaa) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 55 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 85 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, lähihoitajille, sekä myyjille. Avoimien työpaikkojen määrä laski eniten rakennus- korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (-118 kpl).

Heinäkuun työllisyyskatsauksen trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 27 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä nousi 23 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 13 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 16 % vähemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä laski 9 %
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 19 %

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Lue koko katsaus täältä

Heinäkuun lopun työttömyystilastoja

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.