null Kaakkois-Suomen huhtikuun työllisyyskatsaus: työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa

Kaakkois-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita 16 861 henkilöä, joka on 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 16 % edellisvuoteen verrattuna. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kotkassa, (-849 henkilöä), Lappeenrannassa (-767 henkilöä) ja Kouvolassa (-627 henkilöä) edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana 254 601 henkilöä, joka on 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 32,9 %.

Uusia avoimia työpaikkoja reilusti lisää

Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella oli huhtikuun aikana avoimia työpaikkoja 40 % enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avoimet työpaikat kasvoivat Kouvolan seutukunnassa +310 kpl, joka on 70 % enemmän kuin vuosi sitten. Eri aikaan ilmoitettavat kesätyöpaikat vaikeuttavat hieman vuosivertailua, mutta myös valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja on reilusti enemmän.

Työttömiä työnhakijoita edellisvuotta vähemmän

Huhtikuun lopussa TE-toimistojen asiakkaina oli Kaakkois-Suomessa 15 966 työtöntä työnhakijaa. Määrä on 3021 hakijaa, eli 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien työnhakijoiden määrä laski yhteensä 9 %.

Lue koko huhtikuun työllisyyskatsaus täältä

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain. Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.