null Kaakkois-Suomen huhtikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lähestyy 90-luvun lama-ajan lukuja

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa yhteensä 23 754 työtöntä työnhakijaa, joka on 9 336 henkilöä (+64,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nousi 61 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömien määrät kasvoivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla 57 % (+2 490 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 49 % (+2 151 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 88 % (+3 334) henkilöä) ja Imatran seudulla 70 % (+1 361 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Valtakunnallisesti suhteellinen muutos oli suurinta Uudellamaalla (+115 %) ja Varsinais-Suomessa (+106%).

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi pitkän laskusuunnan jälkeen myös nousuun. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Naisten pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen 1 %, mutta miesten vastaavasti nousi 4 %. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys väheni ainoastaan Kouvolan seudulla, 4 % (51 henkilöä). Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana 433 058 henkilöä, joka on 88,76 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä laski -22 % edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 21 % (koko maa 20 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 7 500 enemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä noin 30 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä väheni. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 1 452 uutta työpaikkaa, joka on -45 % (-1 165 kpl uutta työpaikkaa) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 41 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 70 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto-ja laitossiivoojille, avustaville puutarhatyöntekijöille ja lähihoitajille. Avoimien työpaikkojen määrä laski eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (-552 kpl).

Huhtikuun työllisyyskatsauksen trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 64,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä nousi 61 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 2 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 45 % vähemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä laski 22 %
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 28 %

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Lue koko katsaus täältä

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.