null Kaakkois-Suomen työmarkkinoilla varovaisen positiivinen kehitys

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Kaakkois-Suomi yleisesti

Verrattuna keväiseen ammattibarometriin Kaakkois-Suomessa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia. Odotukset ovat kuitenkin varovaisen positiiviset, mutta kaukana Länsi-Suomen kasvuennusteista.

Selvää työvoimapulaa on tekniikan puolen erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista. Myös erityisammateissa kuten esim. bioanalyytikot, farmaseutit, psykologit, on jatkuvasti pulaa. Samoin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista kuten lääkäreistä ja sosiaalityön eritysasiantuntijoista sekä IT-alan erityisosaajista on jatkuvasti kysyntää. Metalli- ja rakennusalan ammattitaitoisista osaajista kuten hitsaajista, koneistajista ja talonrakentajista alkaa olla pulaa. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät ja myyntiedustajat ovat jatkuva pullonkaulaongelma.

Selvää ylitarjontaa työmarkkinoilla on edelleen paperiprosessiteollisuuden ammattilaisista. Myös toimistotyöntekijöitä, sihteereitä ja myyjiä on edelleen liikaa kysyntää nähden.

 Alla seutukunnittain esimerkkejä ammateista, joissa esiintyy pulaa ja ylitarjontaa.

Imatran seutu

Pulaa: Eristäjät, kattoasentajat, keittiöpäälliköt, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, lastentarhaopettajat, maansiirtokoneiden kuljettajat, palkanlaskijat, siivoojat.

Ylitarjontaa: Puusepät, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, käytön tukihenkilöt, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat

 

Kotkan-Haminan seutu

Pulaa: Hammaslääkärit, puheterapeutit, maansiirtokoneiden kuljettajat, rakennussähköasentajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, suuhygienistit ja siivoojat.

Ylitarjontaa: Ahtaajat ja trukinkuljettajat, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, varastotyöntekijät, tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

Kouvolan seutu

Pulaa: Asianajajat, erityisopettajat, huolitsijat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, lähihoitajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat

Ylitarjontaa: Ammatillisen koulutuksen opettajat, graafiset ja multimediasuunnittelijat, puusepät, matkatoimistovirkailijat, painajat, puutarhatyöntekijät, ompelijat.

Lappeenrannan seutu

Pulaa: Eristäjät, erityisopettaja, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, kattoasentajat, maansiirtokoneiden kuljettajat, palkanlaskijat, pikaruokatyöntekijät, sairaankuljetuksen ensihoitajat

Ylitarjontaa: Arkistonhoitajat, kampaajat ja parturit, lastenhoitotyöntekijät, pankkitoimihenkilöt, puutarhatyöntekijät, sisustussuunnittelijat, tekniset piirtäjät, teollisuusompelijat, tuote- ja vaatesuunnittelijat

Lisätietoja:

 • Imatran seutu:
  Arja Siitonen, puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu:
  Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu:
  Timo Valtonen, puh. 0295 042 241
 • Lappeenrannan seutu:
  Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036