null Lisätietoa Hankinnoilla työllistämisen hankehausta

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman työllisyyspoliittisen avustuksen haku on avattu kunnille 1.12.2020. Haku on auki 31.12.2020 saakka ja se toteutetaan kaikissa TE-toimistoissa samanaikaisesti.

Valtakunnallisena tavoitteena on saada käyntiin 15 hanketta, joissa on mukana useita kuntia kehittämässä uutta työllistävää yhteistyötä julkisissa hankinnoissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin helpottaa esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja hanketta koordinoi Suomen Kuntaliitto. Nyt käynnistettävät kuntien hankkeet muodostavat hankeverkoston.

Mikä hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman haku?

  • hakuaika 1.–31.12.2020, hakemukset oman alueen TE-toimistoon
  • hakijana voi olla yksi kunta tai useat kunnat yhteistyössä
  • tarjolla on 50 % rahoitus (työllisyyspoliittinen avustus) hankinnoilla työllistämisen toimintamallin rakentamiseen ja kehittämiseen
  • hankinnat työllistävät jo hankekaudella tai työllistämisehtoa käytetään hankinnoissa hankekaudella
  • kunnat saavat hankkeen myötä työhönsä käytännön sparrausapua Kuntaliitossa olevalta valtakunnalliselta koordinaatiohankkeelta

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku -infotilaisuus 9.12. - vastauksia tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin

Kuntaliitto järjesti kunnille suunnatun infotilaisuuden keskiviikkona 9.12.2020 klo 10-11. Alta löytyy vastauksia 9.12. 2020 järjestetyssä hakuinfossa esitettyihin kysymyksiin.

Kysymys: Kuntakokeilukuntia koskevat reunaehdot hakea hanketta on kerrottu hakuilmoituksessa. Ilmoituksessa todetaan toisaalla, että 1 htv:n kustannukset voidaan tarvittaessa jakaa kohdistumaan enintään kahden eri henkilön työpanokseen. Koskeeko em. jakamismahdollisuus myös kuntakokeiluun osallistuvaa kuntaa?

Vastaus: Kuntakokeiluun osallistuvan kunta ei voi jakaa kustannuksia/tehtävää kahden eri henkilön kesken siten, että henkilö tekee myös kuntakokeilun tehtäviä. Asiassa toimitaan hakuilmoituksessa kerrotun kuntakokeilua koskevan rajauksen puitteissa.

Kysymys: Onko mahdollista käyttää avustusta palveluiden ostamiseen (esim. seurantajärjestelmän rakentaminen tai viestintäpalvelut)?

Vastaus: Avustuksella voidaan ostaa toimintaan liittyvää palvelua. Seurantajärjestelmän varsinaiseen rakentamiseen avustusta ei voi käyttää. Hyväksyttävät kustannukset voi tarkistaa tarvittaessa säännösten soveltamisohjeesta https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910 sivulta 103 alkaen.

Kysymys: Hakuilmoituksessa mainitaan hakemuksen liitteet 1-3, mutta hakulomakkeessa mainittuja liitteitä ei ole numeroitu. Mitä liitteitä tarkoitetaan?

Vastaus:

1. hankekuvaus ja tiivistelmä hankekuvauksesta, ei ole erillistä lomaketta

2. selvitys hankehenkilöstön palkkauskustannuksista henkilöittäin (bruttopalkka ja sivukulut eriteltynä), ei ole erillistä lomaketta

3. selvitys muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Voi käyttää liitteenä olevia yhden TE-toimiston tekemää lomaketta.

Lisäksi tarvitaan kopiot mahdollisista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä muista rahoituspäätöksistä sekä tarvittaessa selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta.

Muuta tiedotettavaa

Muutoksia yhteyshenkilölistaan:

Varsinais-Suomi: Kari Kettunen, kari.kettunen@te-toimisto.fi

Kainuu: Kati Kemppainen, kati.kemppainen@te-toimisto.fi

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontaverkoston asiantuntijat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä kuntien jo hankehaun aikana.

Lue lisää

Lomakkeet

Päivitetty: 14.03.2023